0770-339925 info@angamato.se
Välj en sida

Varför är det så viktigt en bokföringsbyrå som arbetar för ditt företags bästa?

Varför är det så viktigt en bokföringsbyrå som arbetar för ditt företags bästa?

Varför är det så viktigt en bokföringsbyrå som arbetar för ditt företags bästa? Många företagare tror att deras bokföring är korrekt. Man anlitar ju en bokföringsbyrå för att de ska sköta företagets alla papper. Man litar på att bokföringsbyrån sköter pappren på bästa sätt. Men tyvärr visar verkligheten ofta att så inte är fallet.

Det är alltid du som företagare som är ansvarig för företagets bokföring.

Man ska komma ihåg att även om du anlitat en bokföringsbyrå, så är det alltid ett företags styrelse/bolagsmän/ägare som är ansvarig för att bokföringen är korrekt. Ofta uppmärksammas brister i samband med att företaget får en skatterevision eller i samband med att ett företag försätts i konkurs. Då är det oftast försent att rätta till ett företags bristande bokföring tyvärr.

Tyvärr så upptäcks eventuella brister försent.

Tyvärr är det ofta som man kan konstatera att man som företagare även upptäcker att det finns många saker som brustit från bokföringsbyrån sida. Att det senare kan komma att bli brottsanmälningar som kunnat undvikas är tyvärr något man får leva med. Vår slutsats är att det är oerhört viktigt att väljer en bokföringsbyrå som verkligen bryr sig om ditt bästa. Tyvärr är det så att även de redovisningskonsulter som har fått en auktorisations stämpel av bokföringsbyråernas branschorganisation, visar också stora brister i det arbete som de upprättat.

Vilka är orsakerna till bristande bokföring?

Orsaken till dessa brister kan vara många. Men det är alltid tråkigt med att en företagare drabbas av sådana saker som kunde har rättats till redan från början. Att rätta till felen redan från början mycket enklare och framförallt billigare.

En korrekt bokföring måste få kosta lite mer.

Visst kostar den en slant att låta en bokföringsbyrå sköta pappren. Men genom att låta det kosta några kronor, så kan du som företagare känna dig extra trygg. Att pris och kvalité hänger ihop på något sätt, är väl knappast ingen nyhet för någon.

En bra engagerad bokföringsbyrå ställer frågor.

Att en bokföringsbyrå som ställer en massa konstiga frågor kan vara jobbigt ibland. Men de ställer dessa frågor för att din bokföring ska bli korrekt. Det är bättre att en person som sköter din löpande bokföring ställer en frågan. Om Skatteverkets personal eller en ekobrottsutredare senare ställer samma fråga, kan det vara försent att få företagets bokföring korrekta.

En misskött bokföring kan kosta ditt företaget livet.

Vi har även upptäckt att företag har försatts konkurs i onödan. Allt beroende på att bokföringsbyrån och företaget inte pratat med varandra. Att sköta ett företags löpande bokföring handlar inte om att enbart registrera en massa affärshändelser. Det gäller också att ifrågasätta rimligheten i de siffror som registreras.

Vill du ha en bra bokföring?

Ja visst är det så att du som seriös företagare vill ha en korrekt löpande bokföring. Siffror som du kan lita på och som när som helst kan granskas av Skatteverket eller någon annan myndighet. Är det så tycker vi att du skall kontakta oss på Angamato Ekonomikonsult AB. Ta telefonen och ring oss på 0770-33 99 25 eller klicka på bilden här nedan.