0770-339925 info@angamato.se
Välj en sida
Digitalisering av bokföring kan bli problem, Angamato, Angamato Ekonomikonsult, Tomas Tobiasson

Digitalisering av bokföring kan bli problem

Digitalisering av bokföring kan bli problem.

Många företag har idag gått över till en Digitalisering av bokföring. Man köper online lösningar som säkert många, gånger är både smidiga och lätthanterliga. Men när det är dags för bokslut och deklaration blir det ofta problem.

Digitalisering av bokföring håller inte alltid vad man lovar.

Många av de program som idag finns på marknaden säger också att de bokföra alla händelser, på rätt sätt och helt automatiskt. Visst låter det fantastiskt och som en dröm värld. Tänk vad mycket pengar ditt företag skulle kunna slippa betala till den där redovisningskonsulten. Redovisningsbyrån som bara är en belastning för företaget, med alla deras krav. Genom att bara ta ett foto på ett kvitto och skicka det till en inläsningscentral och sedan sköter programmen resten. Sedan är det väl bara att kasta kvitto i en hög med kvitton. Eller fungerar det inte så? Visst är en digitalisering av bokföringen bra. Men den ställer ändå en massa krav på dig som företagare.

Många hoppar över att skriva ut listor och rapporter.

Att skriva ut en massa listor och rapporter som ingen förstår sig på kan man ju glömma. För det går ju alltid att göra i efterhand eller hur. Det papperslösa kontoret är ju här och visst är det skönt att slippa alla pärmar och framför allt gnällen från företagets redovisningskonsult. Det här är ju något som alla borde satsa på och billigt är det ju också. Att betala några hundra lappar i månaden och sedan är allt löst. Men tyvärr verkligheten är något helt annat! Så länge du är kund hos programföretaget kan man alltid i efterhand ta fram listorna igen. Men vad händer om du vill byta system eller börja köra bokföringen hos en redovisningskonsult igen.

Vi har många företagare som kör sin egen redovisning digitalt idag.

Som redovisningskonsult har jag haft flera klienter som har gått över till den här typen av redovisning. De har sagt upp avtalet med oss, vi har släppt iväg företagen utan protest och ändå skickat med lite råd om vad de behöver tänka på när man skall sköta sin redovisning digitalt. De har nästan skrattat åt oss och tyckt att det har varit skönt att slippa våra fakturor i framtiden. De har tänkt att det skall bli skönt att slippa allt tjat som att pappren måste vara inne till en viss dag, för att skatteredovisningen skall fungera o.s.v.

Många företagare inser att det inte alltid är så lätt att sköta sin redovisning digitalt.

Några företag har hört av sig redan efter någon vecka och insett att det här programmet inte fungerade som utlovat. Dessa har insett att man kanske inte skall ägna sin tid åt att sköta sin egen bokföring. De har åter igen blivit kunder hos oss.

Andra vill ha gratis rådgivning om praktisk bokföring.

Andra har hört av sig för att få hjälp med hur olika saker skall bokföras. Vi har hjälpt till kostnadsfritt med några enklare förslag på deras frågor. Vi har också berättat att det finns böcker på marknaden som berättar hur saker och ting skall konteras. Vi har också hänvisat till deras programvaruleverantör som utlovat att allt skall ske automatiskt i deras system och att programmet, skulle sköta allt det där med konteringar helt automatiskt.

  Tomas Tobisson, Angamato Ekonomikonsult, Digitalisering av bokföring kan bli problem, Digitalisering av bokföring

Vi hjälper också kunder som fortsätter att använda ett digitalt bokföringssystem.

Som redovisningskonsult har vi mängder av kunskap som underlättar för de företag som vill köra sin redovisning digitalt. Många företag har valt att anlita oss, för att kunna få mer praktisk hjälp. Det kan röra allt från en kontering av en verifikation till uppläggning av nya konton. Det kan också gälla en fråga varför inte en momsrapport stämmer och mycket mera. Här kan man välja mellan att ha ett löpande avtal med oss eller köpa svar på enstaka frågor.

Flera av våra klienter har fått felaktig rådgivning av programsupporten.

Några klienter har då vänt sig till programmets support och fått lite hårresande förslag på olika konteringar. Som självfallet har medfört att förtagets redovisning inte blivit korrekt. Vid konfrontation med de olika programvaruföretagen, säger de sig inte haft någon sådan rådgivning alls på sina supportavdelningar. Att de skulle kunna göras ansvarig för den rådgivningen förstår de inte alls. De har självklart friskrivit sig från dessa saker i sitt avtal med kunden.

Många får problem när de skall upprätta bokslut och deklarationer.

Andra har kämpat på och använt den enkla bokföringsprogram som man valt att använda. När det sedan varit dags för bokslut och att göra inkomstdeklarationer, så har man insett att man inte har den kunskap som krävs och hört av sig till oss för att få hjälp med det. Några har vi vägrat att återuppta någon som kundrelation med, andra har vi tagit in pappren och snabbt konstaterat att det som kunden kallar för bokföring inte uppfyller de regler som vår lagstiftare har bestämt och som skatteverket sedan ställer som krav på en grundläggande redovisning.

Vi har informerat om att företagets redovisning måste göras om eller kompletteras för att den skall uppfylla de krav som finns på ett företags redovisning. Några har då insett att saker behöver göras och varit beredda att betala för att rätta till det hela. Medan andra valt att själva lösa det hela, utan vår hjälp.

Flera har slängt underlaget till bokföringen eftersom man digitaliserat sin bokföring.

Man slänger alla kvitton och fakturor efter det att man skapat digitala kopior. Ännu så länge krävs att man sparar även detta i 7 år. Lagändring kommer säkert att ske inom kort. Men ännu så länge gäller 7 års arkivering för dessa handlingar. Det gäller även om du har digitaliserat din bokföring.

Vad kräver Skatteverket och lagen?

Skatteverket  klicka här så kan du läsa vad Skatteverket säger om vad som krävs av din bokföring .

FAR Klicka här så kan du läsa vad FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer säger om vad som krävs av din bokföring.

 

Men vi har ju bokfört allt som man ska och har varit så noga, så det kan ju inte ta någon tid att fixa till de här småsakerna.

Ja så kanske man kan tycka och visst har det tagit mycket tid i anspråk att få fram de siffror som man gjort själv. Men när man skall börja att stämma av och göra alla rättelser så tar det både tid och kostar en slant. Det finns tyvärr ingen genväg. Man måste stämma av alla konton från dag ett. Man måste kontrollera skatteredovisningar m.m. En kund som enbart hade 6 verifikationer i sin redovisning, visade sig ha 107 poster som inte hade bokförts alls.

Men ändå var det ju bara småsaker som behövdes bokföras och det kunde ju inte ta någon tid. Det är väl något som vi kan bjuda på tyckte kunden, som vägrade att betala för det arbete som utförts av oss. Att kunden hamnar hos kronofogdemyndigheten och senare kommer att bli en rättegång för att vi skall få betalt är väl bara något man skall räkna med kanske. Att vi även upprättat en inkomstdeklaration och ett komplett bokslut är väl heller inget som man behöver betala för.

 

Vi på Angamato Ekonomikonsult kan hjälpa dig om din digitalisering av bokföring gått snett eller om du vill komma igång med digitalisering av bokföring

Om det här med bokföring inte är din grej och om det inte blev som det var tänkt när du startade med digitaliseringen av bokföring. Så kan vi hjälpa till. Ring oss på telefon 0770-33 99 25 eller klicka på bilden nedan för så lovar vi att göra allt för att rätta till bekymren eller kan du klicka här.

Digitalisering av bokföring