0770-339925 info@angamato.se
Välj en sida

Carina Karlsson.

Jag heter Carina Karlsson och arbetar på Angamato sedan 1 april.

Carina Karlssons tidigare arbete och utbildning

Tidigare har jag arbetat med ekonomi i offentlig förvaltning. Dels med redovisning centralt  och dels som controller för IT, Tekniska förvaltningen och Bygg- och Miljöförvaltningen. En stor del av arbetet  som controller i offentlig förvaltning är kopplat till budget, budgetavvikelse och prognos. Investeringar, anläggningsregister och hyreskalkyler har också varit stora delar av mitt arbete, som sammanfattningsvis handlar om att ta fram bra underlag för  verksamhetsstyrning.

Jag har även en hälspromotiv utbildning, som präglar mitt sätt att tänka. En tidig insats innebär mindre arbete senare. Det är viktigt att skapa bra förutsättningar oavsett om det gäller ekonomi, hälsa eller något annat. Min övertygelse är att det finns en koppling mellan en frisk personal och ett friskt företag.

Carina Karlssons tankar och funderingar som kan spara pengar för dig som företagare

Det är många tankar och reflektioner som dyker upp när man byter jobb. Bokslutsarbete har dominerat agendan hos Angamato och vi kan konstatera att redovisning inte är lätt. Det finns gott om leverantörer som säljer bokföringsprogram och lovar att det bara är att knappa in siffrorna. Vi håller inte med, det räcker inte med ett program, det måste finnas en förståelse för hur en kontering påverkar resultatet. Vi lägger mycket tid på att rätta fel i samband med upprättande av våra kunders bokslut. Något som bidrar till ökade kostnader för dig som kund. Ring oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

 

Carina Angamato

 

 

Carina Karlsson

Telefon 0250-51 19 65

Mobiltelefon 076-677 74 65

Mejl: carina@angamato.se