0770-339925 info@angamato.se
Välj en sida

Skatteverket, rättssäkerhet, överklagande, beslut

Gäller inte samma skyldighet att sända ut beslut från skatteverkets sida som gäller för enskilda personer och företag?

Håller just nu mer ett företag som begärt anstånd med skatteinbetalning av påförda skatter efter en revison som utförts mot företaget. Orsaken till begäran om anstånd är att man enligt företaget felaktigt påfört skatter och att det pågår en tvist i förvaltningsdomstolen. Anstånd begärdes på höjning av skatt samt skattetillägg. Skatteverket försvårar möjligheten för den enskilde att överklaga dess beslut. Detta tyder på bristande rättssäkerhet för såväl privatperson som företag.

Har kunnat konstatera att skatteverket har tagit bort skattetillägget genom kontroll på företagets skattekonto under december månad. Vi har avvaktat att beslut från skatteverket skall komma oss tillhanda. Någon som man uppenbarligen inte kommit oss tillhanda.

Handläggare beklagar och erkänner problem av Skatteverkets distribution av handlingar.

Vid telefonkontakt med skatteverket idag så beklagar man att det inte kommit oss tillhanda. Handläggaren erkänner att skatteverket haft problem med utskrifter av beslut och att det troligen är detta som hängt upp sig för det aktuella ärendet.  Man lovade att idag översända handlingen till företaget.

Förvaltningsrätten anser inte det är så enkelt fall.

Har varit i kontakt med Förvaltningsrätten idag. Där man konstaterar att det här fallet inte är helt enkelt och att man handlägger ärendet. Men att vi får räkna med att det kommer att ta upp till ett år innan detta är avgjort.

Genom att företaget ej har fått del av skatteverkets beslut har man ej kunnat överklaga ärendet ev. avslag till Förvaltningsdomstolen. Anledningen till detta är att man från företagets sida ej erhålla uppgifter om vad som företaget skall överklaga.

Vanliga företagare och enskilda måste se till att handlingar kommer in till Skatteverket.

Är det så att företagare eller enskilda skall inkomma med några uppgifter så är det viktigt att man gör detta senast på den dag som föreskrivs. Annars påförs vi förseningsavgifter m.m. Men för Skatteverket är det visst andra regler som gäller.

Bristande rättssäkerhet gentemot Skatteverket, då man medvetet försvårar överklagande av beslut.

Hur är det med rättssäkerheten egentligen? Visst Skatteverkets tyckande och beslut är lag tills vi bevisar att man har fel eller att högre instans fattat beslut. Men om man inte ens som företagare får ta del av de beslut som fattas. Har man ingen som helst möjlighet att kunna ta vara på företagets rätt genom att klaga.

Är det bara ett olycksfall i arbetet eller är det en taktik från skatteverket sida.

I det här fallet har man vid upprepade tillfällen åberopat beslut som Skatteverket säger sig ha översänt till företaget. Ser det som ett sätt från Skatteverkets handläggare att undvika ett överklagande. Men det handlar enligt mig mer om rättssäkerhet än om något annat.

 

Skatteverket har skyldighet att underrätta parter om beslut

Enligt Förvaltningslagen §21 skall Skatteverket underrätta varje part om sina beslut. Något som Skatteverket vid upprepade tillfällen brustit i detta ärende. Att man gör en miss kan man respektera, två gånger blir det en vana och tredje gången smäller det.

 

Skatteverket skriver på sin egen hemsida om sina skyldigheter.

Skatteverket skriver mycket fint på sin hemsida om skyldigheten att underrätta alla parter som är inblandade i ett beslut. Men det är något man bevisligen inte gör här. Läs mer genom att klicka här.