0770-339925 info@angamato.se
Välj en sida

Upptaxerings av make

Upptaxering av make

Skatteverkets omprövningsbeslut om upptaxering av make.

Vi har under den senaste tiden fått in ett antal förfrågningar gällande Skatteverkets omprövningsbeslut, som enligt vår bedömning ofta saknar juridisk grund. Men bara misstanke leder ofta till att Skatteverket väljer att upptaxering av make, även om de flesta har en annan bedömning.

Upptaxering av make hela eller delar av privata uttag.

Skatteverket försöker påföra make hela eller delar av privata uttag från fåmansbolag som ägs av make. Har t.o.m. sett hur  skattemyndigheten försöker påföra inkomster till förälder som är frånskild sedan många år. Hur kan det vara möjligt att en frånskild make, skall drabbas av uttag som den andre parten gjort ur sin näringsverksamhet. 

Ej företagsledare.

I flertalet fall har de personer som nu är föremål för upptaxering inte verksamma i företagen. De är inte och har aldrig varit firmatecknare eller styrelseledamöter i sina respektives företag och ska därmed inte anses vara företagsledare.

Det står t.o.m. i strid med den juridisk vägledning som Skatteverket har publicerat på sin hemsida. Lite märkligt enligt vårt förmenande. Samtidigt kan man förstå att Skatteverket gör allt för att få in sina skattekronor. 

Det är också viktigt att komma ihåg att omvändbevisbörda gäller. D.v.s. att det som skatteverket påstår gäller tills motsatsen är bevisad.

Vi hjälper dig att överklaga dessa beslut.

Om du själv är, eller har blivit utsatt för Skatteverkets försök till upptaxering, dra dig inte för att kontakta oss. Antingen via telefon 0770-33 99 25, mejl info@angamato.se eller genom vårt kontaktformulär på vår hemsida(klicka här). Vi är till för dig och kan hjälpa dig att driva skatteprocesser. Vi har kunskapen och erfarenhet från liknande processer sedan flera år.