0770-339925 info@angamato.se
Välj en sida

 

självriks

De flesta företag har olika typer av försäkringsskydd, för att eliminera de egna kostnaderna om olyckan skulle vara framme och man drabbas av en skada.

Höj självriskerna på ditt företags försäkringar 

När man drabbas av en skada  får man nästan alltid själv betala en del av kostnaden, innan det försäkringsbolag man anlitar står för resterande del. Den del som man erlägger själv, kallas för själv-risk.

 Genom att höja beloppet för den s.k. självrisken  kan man sänka den löpande försäkringskostnaden rejält. Samtidigt som man minskar på sina kostnader för administration i samband med en skada.

 Hur mycket man skall höja självrisken, är beroende på vilken kostnadsrisk man är beredd att ta. De minsta företagen kanske inte ska gå över 10 000 kronor. Men för de företag som orkar med en lite större ”smäll” vid en olycka brukar vi rekommendera ett prisbasbelopp, 44 300 kr för 2016.

 Vi tycker också att man regelbundet  ska göra en upphandling av företagets försäkringar. Lämplig tid mellan upphandlingen kan vara 3 år. Vi har hjälpt företag att sänka sina försäkringskostnader med över 50 % genom upphandling.

Kontakta oss

Kontakta oss

Angamato kan hjälpa dig att sänka dina försäkringskostnader. Ring oss på 0770-33 99 25! Eller varför inte använda vårt Kontaktformulär Vi ser fram emot ett långt och givande samarbete.