0770-339925 info@angamato.se
Välj en sida
Nöjd med redovisningsbyrå.

Är du nöjd med din bokföringsbyrå? Vi på Angamato ser till att du blir det annars.

Är du nöjd med din bokföringsbyrå?

  • Om du svarar ja på den frågan, är det bara att gratulera dig och ditt företag. Då finns det absolut ingen anledning att fortsätta läsa mer på den här sidan. Det är många företag som inte är nöjd med sin bokföringsbyrå. Därför skriver vågar vi ställa denna fråga.

 

  • Om du inte är nöjd med bokföringsbyrå, så är Angamato ett bättre alternativ.

Innehåller din bokföringsbyrås fakturor alla uppgifter som du bör ställa?

  • Är det fakturorna som kommer från byrån som du inte är nöjd med? Innehåller de inte en enkel specifikation över vad byrån har gjort, när det är gjort o.s.v? Brukar byrån inte själv påpeka att det är viktigt att det på varje faktura ska framgå klart vad den avser. Varför gäller inte samma premisser för din nuvarande bokföringsbyrå? Alla våra klienter får  fakturor där det är klart specificerat vilket arbete som lagts ner, vilken dag det gjordes och vilken tid det tog. Vi på Angamato Ekonomikonsult tycker att det är ett grundläggande krav, som du själv borde ställa på din bokföringsbyrå. Är det en av orsakerna till att du inte är nöjd med din bokföringsbyrå? Då skall du kontakta oss.

 

Är de rapporter som din bokföringsbyrå levererar alltid korrekta?

  • Är det en rättvisande rapport som levereras från din bokföringsbyrå? Förstår du vad som presenteras? Vi har upptäckt att många byråer slarvar med att stämma av alla balanskonton  månadsvis. Bara det gör att man inte kan lita på de siffror som presenteras. Handen på hjärtat, det händer även hos oss att vi missar, t.e.x. ett uttag på banken. Då beror det på att vi inte fått in underlag för uttaget. Sker det hos oss, kostnadsförs transaktionen på ett observationskonto och vi krediterar bankkontot. Samtidigt ber  vi dig komplettera med det saknade underlaget, antingen via mejl, telefonsamtal eller i samband med att du får dina rapporter. Allt efter vad vi kommer överens om. När vi fått reda på vad som ligger bakom transaktionen, så för vi om det hela från observationskontot till rätt kostnadskonto. Får vi inte svar från dig, så kommer vi att påminna dig om våra ev. frågor. Inte för att vara tjatiga, utan för att dina siffror skall vara 100% korrekta. Något som är bra för dig som klient och oss som byrå. Siffrorna som kommer från Angamato Ekonomikonsult ska du kunna lita på. De ska alltid vara korrekta och spegla verkligheten. En annan sak som vi är medvetna om, är att siffrorna fram till månaden före bokslutet kan var positiva. Men, när bokslutet upprättas  försvinner nästan hela överskottet och det kan t.o.m. visa på en förlust. Orsaken är oftast att under löpande år inte bokat kostnader för avskrivningar, semesterlöneskuld o.s.v. Det händer inte hos oss. Alla kostnader bokas upp  den månaden som de uppstår. Är det en av orsakerna till att du inte är nöjd med din bokföringsbyrå? Då skall du kontakta oss.

 

Förstår du vad din bokföringsbyrå kommunicerar? Hur ofta hör man av sig?

  • Hur kommunicerar du med din redovisningskonsult, när det gäller ditt företags ekonomi? Hos oss har vi en målsättning att alla våra klienter ska ha ett personligt telefon- eller Skype-möte minst en gång i månaden. Finns det behov av tätare möten så har vi alltid tid för det. Visst, vi sitter ju ofta på lite geografisk distans men i vår allt mer digitala värld  är det sällan några problem. Vi vet att man som ny klient kan ha ett visst motstånd mot att ha Skype-möten, men när man väl har testat och kört några gånger så brukar många fråga sig varför man inte börjat med det tidigare. Många börjar t.o.m. använda Skype privat. Är det en av orsakerna till att du inte är nöjd med din bokföringsbyrå? Då skall du kontakta oss.

 

Finns det ett skriftligt uppdragsavtal mellan ditt företag och din bokföringsbyrå?

  • Ofta  saknas  ett skriftligt uppdragsavtal mellan bokföringsbyrå och klient. Av uppdragsavtalet ska klart framgå vad du som klient och vi som bokföringsbyrå har ansvar för. Det bör också finnas en plan för hur verifikationerna ska levereras till bokföringsbyrån och när ni ska få avrapportering. Hos oss finns det alltid ett skriftligt avtal mellan klienten och oss som bokföringsbyrå. Det är en trygghet både för dig som är kund och oss som byrå. Är det en av orsakerna till att du inte är nöjd med din bokföringsbyrå? Då skall du kontakta oss.

 

Är ditt företag ett fåmansbolag? Tänker de på din egen plånbok som företag?

  • Är ditt företag ett s.k. fåmansbolag? Har bokföringsbyrån gett dig rådet att höja din egen lön, i samband med löneutbetalningen i december för erhålla maximal utdelningsmöjlighet av lågbeskattade medel eller att omvandla lön till utdelning? Allt handlar ju om att du ska få behålla så mycket som möjligt i din egen plånbok. Självklart är det våra skatteregler som styr vad som är tillåtet  att göra. Som vi brukar säga; ”man ska betala den skatt man ska, men inte en krona extra”.

 

Upplever du att din bokföringsbyrå enbart kostar pengar, utan att ge något tillbaka?

  • Upplever du din nuvarande bokföringsbyrå enbart som en kostnad? Visst kostar bra och korrekt bokföring några kronor. Men våra klienter brukar faktiskt inte klaga på våra fakturor. De ser vilka pengar som vi oftast drar in till våra klienters företag, genom att vi följer alla de regler som gäller för just dem. Kan ta ett praktiskt exempel, som vi hämtar från en klient hos oss. Vi tog över bokföringen från en större byrå som inte kommunicerat med sin klient alls. Byrån hade bokfört de papper som kommit in, men slarvat med avstämningar o.s.v. Vi förstod inte själva vad de hade gjort. Därför beslutade vi att köra om hela förra årets redovisning. Visst, det kostade närmare 150.000 kr och mycket svett, tjat och tårar, men det resulterade i att kunden fick tillbaka nästan 400.000 kr på felaktig momsredovisning. Att vi i samma bolag kunde frigöra ytterligare 1.000.000 kr i kontanta medel, genom att lämna in en korrekt preliminärskattedeklaration gjorde inte saken sämre. Hur mycket pengar kan du frigöra? Är det en av orsakerna till att du inte är nöjd med din bokföringsbyrå? Då skall du kontakta oss.

Låter det här intressant? Kontakta Tomas på telefon 0770-33 99 25 eller direkt via mejl på tomas@angamato.se

Kontakta oss

Kontakta oss

 

Angamato Ekonomikonsult är din hjälpande hand i bokföringens överväldigande värld. Ring oss på 0770-33 99 25! Eller varför inte använda vårt Kontaktformulär Vi ser fram emot ett långt och givande samarbete.