0770-339925 info@angamato.se
Välj en sida

Kommanditbolag regler, för- och nackdelar

Kommanditbolag regler, för- och nackdelar

Handelsbolag delägare

Kommanditbolag när två personer eller flera vill driva gemensamt företag. Där en person är ekonomiskt ansvarig för företagets skulder.

Kommanditbolag är en vanlig bolagsform. Kommanditbolagslagformen används om två eller flera vill starta ett företag tillsammans och  samtidigt få möjlighet att begränsa det ekonomiska betalningsansvaret för någon eller flera delägare. Den som är ekonomiskt ansvarig delägare kallas för Komplementär och övriga delägare benämns kommanditbolags- delägare. Ett kommanditbolag kan liknas vid ett handelsbolag till stora delar.

Ni behöver komma på ett bra företagsnamn till ert kommanditbolag.

När ni driver ett kommanditbolag  behöver ni registrera ett namn på kommanditbolaget. Företagsnamnet ska ni förhoppningsvis leva länge med och det skall helst berätta lite om vad företaget sysslar med. Så det kanske är ett av era viktigaste beslut som ni behöver fatta, redan från början.

Ert kommanditbolag skall registreras hos Bolagsverket.

När ni  har bestämt er för att starta ett företag som kommanditbolag, ska det registreras hos Bolagsverket. Det gör ni enklast genom att använda de blanketter som finns på Bolagsverkets hemsida eller den online-tjänst som Bolagsverket tillhandahåller. Här kommer en länk till Bolagsverkets hemsida(klicka här).

Ett kommanditbolag är en egen juridisk person.

Ett kommanditbolag är en egen juridisk person, med eget organisationsnummer. Det innebär att bolaget kan vara den ena parten i affärer, avtal och liknande.

Komplementären i ett kommanditbolag är betalningsskyldig för ett kommanditbolags samtliga skulder och förpliktelser.

Den som är komplementär i ett kommanditbolag är personligt ansvarig för alla förpliktelser som ett kommanditbolag har. Övriga kommanditdelägare har begränsat ansvar till sin del av insatsen  i kommanditbolaget.

Ett kommanditbolag beskattas inte för sin vinst.

Kommanditbolaget ska varje år upprätta en egen inkomstdeklaration och skicka in den till Skatteverket. I  deklarationen  ska komplementär och kommanditdelägarna fördela  resultatet som kommanditbolaget generat under inkomståret. Hur resultatet fördelas är upp till komplementär och kommanditdelägarna själva att avgöra. Det kan  vara olika mellan  olika inkomstår.

Vinsten beskattas av varje delägare i kommanditbolaget.

Efter  fördelningen som gjorts i samband med inkomstdeklarationen, ska varje kommanditbolags-delägare (inkl. komplementär), redovisa sin del i sin privata deklaration. Man kan själv  välja, om delar av vinsten ska skjutas upp till beskattning till ett senare år. Den uppskjutna beskattningen ska tas fram till beskattning inom fem år. Respektive kommanditbolagsdelägare får själv  erlägga sin ”egenavgift”. Egenavgift är en form av arbetsgivaravgift som erläggs av bl.a. delägare.

 

Kommanditbolag-delägare eller komplementär erhåller ingen egen lön ur kommanditbolag.

Den som är delägare i ett kommanditbolag erhåller i skatteteknisk mening, ingen lön ur kommanditbolaget. De pengar som man tar ut ur bolaget kallas ”egna uttag” och om man sätter in pengar kallas det  ”egna insättningar”.

Fördelar med ett kommanditbolag.

 • Relativt enkelt och billigt att starta.
 • Inget krav på eget kapital.
 • Tar inte många dagar att registrera.
 • Bra de första åren, då man ofta går med förlust.
 • Ganska enkla regler (om det nu är enkelt).
 • Möjlighet till att begränsa kommandit-delägarnas personliga ekonomiska risker.

Nackdelar med ett kommanditbolag.

 • Det personliga ekonomiska ansvaret för komplementär i kommanditbolag
 • Lätt att blanda ihop  kommanditbolagets ekonomi, med den privata.
 • Svårt att planera sina egna ”löneuttag” på ett kontinuerligt sätt.
 • Risk för att man bygger upp en enskild framtida skatteskuld, genom att utnyttja möjligheten till fondavsättningar i sin privata deklaration. Man skjuter upp beskattningen och rullar den framför sig som en snöboll. Det kan man göra under fem år.
 • Kan bli en riktigt skattesmäll, den dag man  avvecklar  företaget eller om firman skulle försättas i konkurs.
 • Kommanditbolag kan drabbas av en komplementärs ekonomi.
 • Komplementär och kommanditbolags-delägarna kan  lätt bli osams om företagets ekonomiska förehavanden. Investeringar kontra egna uttag.

Kontakta oss

Kontakta oss kommanditbolag

Angamato är din hjälpande hand i val av företagsform. Ring oss på 0770-33 99 25! eller varför inte använda vårt Kontaktformulär Vi ser fram emot att få hjälpa dig, i samband med att du skall bli företagare.

Välkommen till  Angamato Ekonomikonsult AB, när det gäller frågor om företagsformer.