0770-339925 info@angamato.se
Välj en sida

Budget Angamato

Arbeta mot budget.

Alla företag borde använda sig av en budget för att styra sitt företag mot uppställda mål. Genom att arbeta med en fastställd budget  kan man få kontroll på sitt företags ekonomi. Som i all företagsverksamhet gäller det att skapa kontroll på sina intäkter och kostnader. Visst låter det enkelt. Men tyvärr jobbar många småföretagare utan att använda sig av en budget. Det kan liknas vid en bilfärd utan att veta vart man ska. Att irra runt på olika vägar utan att ha några mål.

Överarbeta inte din budget.

Det viktigaste är inte att ha en så detaljerad budget som möjligt. Ofta räcker det med en enkel översiktsbudget, bestående av hur mycket intäkter man räknar med att få in och de stora kostnaderna. En bra början, sedan anpassar man sin budget, så att den blir allt mer detaljerad.

Låt hela företaget delta i arbetet med budget.

I lite större småföretag är det viktigt att involvera alla verksamhetsgrenar, avdelningar eller lokalkontor i arbetet med att ta fram en budget. Det skapar delaktighet och gör att alla känner ansvar för att uppfylla de ekonomiska målen i den fastställa budgeten.

Glöm inte bort att följa upp dina planer.

Det finns många företag som upprättar en budget, men det räcker inte. Man måste också ägna tid, till att följa upp sina planer gentemot verkligheten. Det är viktigt att analysera utfallet kontinuerligt. Det är enklare och kräver mindre insatser för att komma till rätta med avvikelser när de upptäcks tidigt. Förutsättningarna för att nå (budget-) målet ökar.

Behöver du hjälp med att upprätta din budget?

Vi på Angamato Ekonomikonsult AB, har kunskap och stor erfarenhet av budgetarbete. Känner du dig osäker eller vill ha ett bollplank,  ta kontakt med oss.

Kontakta oss

Budget Kontakta oss

Angamato är din hjälpande hand i budgetarbetets överväldigande värld. Ring oss på 0770-33 99 25! Eller varför inte använda vårt Kontaktformulär Vi ser fram emot ett långt och givande samarbete.