0770-339925 info@angamato.se
Välj en sida

Vad bör man tänka på när man startar eller driver ett företag.

Det här med att driva företag är inte lätt alla gånger. När man startar ett företag  satsar man egna pengar i företaget. De av oss som har startat ett aktiebolag, vet att minsta aktiekapitalet  idag är 50 000 kronor. Men detta är i regel, alldeles för lite pengar att starta med. Det finns så mycket som kostar pengar i samband med en företagsstart. Saknar man andra möjligheter att finansiera sin verksamhet, kanske man skall avstå helt. Ingen tjänar på att starta upp en verksamhet och sedan riskera att  gå i konkurs inom en kort tid.

  • Har man nu valt att starta upp ett företag ändå eller driver man redan idag ett företag som har svårt att betala sina skulder i rätt tid så finns det alltid en del saker som kan göras. Här följer saker som man bör tänka på och försöka jobba med under resans gång.

  •  Försök alltid att förbättra din likviditet. Frigör så mycket pengar som möjligt från verksamheten för att skapa handlingsutrymme.

  • Håll din balansomslutning i din balansräkning så låg som möjligt.

  • Minska dina anläggningstillgångar (maskiner, inventarier, byggnader…) om det är möjligt. Visst är det en styrka att äga sina tillgångar själv, men det binder pengar i onödan ibland. Det är speciellt viktigt i nystartade företag. Leasa i stället till en början de maskiner, inventarier och fordon som du behöver. Ställ dig också frågan om du kan anlita någon annan som kan hjälpa dig med tjänsten, innan du investerar pengar i egen utrustning. Sitter själv på ett kontor där vi försöker hjälpa varandra, genom att låna prylar mellan de olika företagen. I samma byggnad finns också flera producerande företag. De jobbar på samma sätt. Varför ska alla kontor ha en telefax, när man idag sänder nästan allt via mejl. Det betyder inte att man behöver dela på allt. Finns behovet så ska man skaffa sig det man behöver. Låna med måtta är ett gott råd.

  • Var själv inte finansiär åt dina kunder. Ha upparbetade rutiner när det gäller nya kunder, betalningsvillkor, kravhantering m.m. Du skall inte behöva agera bank åt andra företag.

  • Tillväxt är inte alltid av godo. Att låta företaget växa binder pengar. Om du har en omsättning på 1 000 000 kronor exkl. mervärdeskatt och tillämpar 30 dagars kredittid hos dina kunder, ska dina kundfordringar i genomsnitt vara omkring 100 000 kr. För varje 100 000 kr som din omsättning ökar med, så ökar dina kundfordringar med ytterligare 10 000 kr. Det kanske in låter så farligt egentligen. Men blir omsättningen fördubblad till 2 000 0000 kronor så behöver du finansiera ytterligare 100 000 kronor i verksamheten. Kanske ställer banken eller leverantörerna upp med dessa pengar. Annars måste du som ägare själv tillskjuta mer pengar, om företaget inte har egna medel att finansiera  med. Tänk alltså efter före en expansion, efteråt kan det vara försent.

  • Skapa bra och hållbara administrativa rutiner. Visst är det viktigt med marknadsföring och att producera tjänster eller produkter. Men det gäller också att ha god kontroll över sin verksamhets ekonomi. Ta därför som en god vana att ta lite tid till företagets administration, minst några timmar varje vecka.

  • Se vilka risker som finns i ditt företag. Kanske ska du säga nej till en ny kund, om du bara känner i luften att det kan bli en kundförlust. Även dina gamla kunder kan få problem med sina betalningar. Försök därför att skapa rutiner för att undersöka deras ekonomi med jämna mellanrum. Se upp med onormalt stora leveranser till kunder. Det kan vara en varningsklocka. Begär säkerhet eller förskottsbetalning om du misstänker betalningssvårigheter.

Listan kan göras mycket längre. Men detta är bara några exempel på råd och saker som kan göras för att undvika, att du och ditt företag riskerar att gå i konkurs.

Låter det krångligt? Vi hjälper dig att reda ut begreppen.

Ring oss på telefon 0770-339925 eller mejla oss på info@angamato.se


Våra tjänster

Ekonomi/Redovisning                       Juridik/Obestånd

Löpande redovisning                                     Tvistemål

Totaladministration                                       Obestånd/Betalningsproblem

Bokslut                                                                Bolagsrätt Associationsrätt

Ekonomiska rapporter                                 Skatter

Kalkylering

Rådgivning

Skatter

Personal/Löner