0770-339925 info@angamato.se
Välj en sida

Kommer företaget att gå i konkurs?

Om ditt företag har svårt att betala sina skulder i rätt tid, finns det alltid en risk för att bolaget så småningom kan försättas i konkurs.

Det är ofta ganska svårt att avgöra om ett företags betalningsproblem är av tillfällig natur eller om de kommer att lösas på lite sikt. Det finns en del viktiga saker man kan göra för att undvika konkurs, att  på ett tidigt stadium informera sina fordringsägare om situationen är av största vikt. Ofta kan man föra förhandlingar om långa avbetalningsplaner eller förhandla ner skuldbeloppet genom s.k. offentligt/underhands ackord eller finna någon annan lösning på problemet.

Angamato kan hjälpa till att undvika att konkursen drabbar ditt företag.

Vi på Angamato Ekonomikonsult AB har lång erfarenhet av att jobba med företag som befinner sig i den här typen av problem. Vi tycker att man skall göra allt för att undvika att ett företags försätts i konkurs. Det låter så enkelt, att komma ur ett problem. Men verkligheten är inte det. Den som har gått igenom en konkurs kan vittna om hur jobbigt det var. Det som krävs är att man jobbar hårt för att finna en lösning på företagets ekonomiska bekymmer.

Undvik att satsa mer privata pengar.

Det är alltid lätt att man som ägare ”stoppar” in de pengar som saknas i sitt företag. Men vi tycker oftast att det är fel. Det finns andra vägar som är minst lika bra. Du kan istället använda dig av de kreditgivare som redan har satsat pengar på ditt företag istället. Visst kan det kännas jobbigt. Men låt Angamato hjälpa dig att förhandla med dina kreditgivare. De har redan satsat sina pengar och om företaget skulle försättas i konkurs kan de sällan räkna med att få några pengar alls. Den enda som tjänar pengar på en konkurs är i regel bara konkursförvaltaren.

Vad krävs  för att ett företag ska kunna försättas i konkurs?

Den som ansöker om att ett företag eller en privatperson ska försättas i konkurs hos Tingsrätten har att bevisa att företaget/privatpersonen är på obestånd. Normalt sett, kan det  enbart göras följande två sätt:

  • Man har skriftligen uppmanat företaget att en skuld är klar och förfallen till betalning och man har brustit med att betala skulden inom en vecka sedan man blivit delgiven denna betalningsuppmaning eller
  • Kronofogdemyndigheten har gjort en utredning och kommit fram till att företaget saknar utmätningsbara tillgångar (maskiner, fastigheter, fordon, fordringar). Denna utredning får vara högst sex månader gammal.

Fordran skall också vara ”klar”. Det betyder att om man har något är oklart i fordran, så kan man inte försättas i konkurs.

 

 

Har du ytterligare frågor angående om ett företag kan försättas i konkurs eller ej så dra dig inte för att kontakta oss på telefon 0770-33 99 25 eller via mejl.

Du kan också titta vidare på våra övriga sidor i menyn obestånd eller svårt att betala