0770-339925 info@angamato.se
Välj en sida

Aktiebolag, vad gäller? – Angamato Ekonomikonsult AB – Tomas Tobiasson

Aktiebolag, Angamato Ekonomikonsult, Ekonomikonsult, Tomas TobiassonAktiebolag, Angamato Ekonomikonsult, Ekonomikonsult, Tomas Tobiasson

Aktiebolag kan ägas av många aktieägare.

Ett aktiebolag kan ägas av en eller flera delägare. Aktiebolag förkortas normalt AB.

Du behöver komma på ett bra företagsnamn.

När du ska starta  ett AB  gäller det att hitta på ett bra namn.  Det kan vara svårt att komma på ett namn som är säljande och känns bekvämt. Det är värt att lägga lite tid, för att skapa en bra företagsidentitet. Ett företagsnamn ska du förhoppningsvis leva länge med och det ska helst berätta lite om  ditt företag. Det  är ett av dina viktigaste beslut, som du behöver fatta, redan från början.

Ett Aktiebolag bildas på en konstituerande bolagsstämma.

Ett AB bildas på en konstituerande stämma. Där tar man beslut om  verksamhet, namn, hur rösterna ska fördelas i förhållande till aktier och mycket mer. Vi kan hjälpa till med protokoll och övriga handlingar som måste till, vid  bildandet av ett AB.

I ett Aktiebolag måste få satsade pengar eller egendom från sina ägare.

Den eller de som startar ett AB måste satsa pengar eller egendom (som bolaget har nytta av) i bolaget. Det kallas aktiekapital, är det egendom så kallas det för apportegendom och måste vara minst 50 000 kronor.

Ett Aktiebolag är en egen juridisk person.

Ett aktiebolag är en egen juridisk person och svarar själv för sina förpliktelser och ekonomiska åtaganden som huvudregel. Undantaget är om AB är på obestånd eller om AB:s styrelse missköter sig. Då kan nyckelpersoner som VD m.fl. och styrelsen göras ansvarig för AB:s skulder och andra förpliktelser. Styrelsen blir även  solidariskt ansvarig för obetalda skatter och avgifter till staten i ett sådant scenario.

Aktiebolag måste registreras hos Bolagsverket.

Efter  att ett AB är bildat och pengarna eller egendomen tillförts bolaget, ska Aktiebolaget registreras hos Bolagsverket. Det görs enklast genom att ta hjälp av oss eller själv besöka Bolagsverkets hemsida (klicka här för att komma dit).  Själva registreringen  brukar ta nåra dagar eller veckor, beroende på handläggningstid hos Bolagsverket.

Aktiebolag beskattas för sin vinst.

Aktiebolag  är i princip en självständig juridisk person. Företaget ska varje år upprätta en egen inkomstdeklaration och skicka in den till Skatteverket. I  deklarationen  ska det framgå  om AB har delat ut delar av, eller hela vinsten till sina aktieägare. Vinstmedel beskattas av respektive aktieägare, lite olika skattesatser för olika typer av Aktiebolag. Generellt  för mindre Aktiebolag, är det lönsamt att plocka ut en del av vinsten som utdelning, jämfört med att ta ut sedvanlig lön, men det kan finnas undantag. Det gäller  att se upp och ta hjälp innan man gör något. Ring oss gärna.

Varje år ska årsbokslut och årsredovisning upprättas.

Ett Aktiebolag ska varje år upprätta ett bokslut. I samband med upprättandet av årsbokslutet upprättas även en offentlig årsredovisning. Årsredovisningen  sänds till Bolagsverket för registrering. Årsredovisningen är  en offentlig handling, som vem som helst kan få ta del av. Årsredovisningen ska upprättas inom sex månader från bokslutsdagen. En kopia  sänds till Bolagsverket inom sju månader räknat från bokslutsdagen. Vid försening tas en kontrollavgift ut av  Bolagsverket. Avgiften är normalt på 5000 kr för två månaders försening, ytterligare  5 000kr för ytterligare två månader och 10.000kr för ytterligare förseningar. Kommer inte årsredovisningen in därefter kan Bolagsverket tvångslikvidera bolaget.

Fördelar med AB.

 • Relativt enkelt och att starta.
 • Normalt inget annat risktagande än de pengar som satsas som aktiekapital vid själva bildandet.
 • Tar inte många dagar att registrera.
 • Enkelt att hålla isär privatekonomi och företaget ekonomi. Tomas Tobiasson
 • Möjlighet att ta ut vinstmedel till låg beskattning.

Nackdelar med Aktiebolag. Tomas Tobiasson

 • Måste satsa minst 50.000kr när det bildas.
 • Om  ett Aktiebolag går med förlust och företaget kommer på obestånd, finns risk för personligt ansvar för bolagets skulder.
 • Lite större krav på redovisning, än  andra företagsformer.
 • Offentlig insyn vad gäller årsredovisningen.

Följ oss på sociala media. Ekonomikonsult, Bokslut, Skatter, Affärsjuridik,

Klicka på bilderna och bli vidare kopplad till våra sidor.  Redovisning, Angamato Ekonomikonsult, Bokslut, Skatter, Affärsjuridik,

Fb logga Angamato

Facebook

Google +

Linkedin

 

 

 

 

 

Kontakt med oss på Angamato Ekonomikonsult 

Redovisning, Angamato Ekonomikonsult, Bokslut, Skatter, Affärsjuridik,

Det är lätt att  ta kontakta med Angamato Ekonomikonsult.

Även om det fysiska avståndet kan kännas långt, så är vi aldrig längre bort än en telefon, surfplatta eller en dator.

  Vi är intresserade av att få kontakt med Er.

  Fyll i nedanstående uppgifter så tar vi kontakt med Er.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer där vi kan nå dig

  Här kan du ange om det är något annat som du vill ha besked på eller om önskad tidpunkt då vi ringer upp

  av Tomas Tobiasson