0770-339925 info@angamato.se
Välj en sida

Obestånds företag.

Obestånd

Obestånd företag

Obestånd i företag vad innebär begreppet?

Obestånds begreppet är ett fackuttryck som används av bankfolk, jurister, revisorer och kreditupplysningsföretag.Som inom alla branscher pratar man sitt eget fikonspråk. Det är dock viktigt för alla som sitter i ett företags styrelse eller är verksam på ledande befattningar att man känner till obestånds begreppet. Visst vore det enklare att prata vanlig Svenska. Av den anledningen ska vi försöka förklara vad som menas med att ett företag är på obestånd.

Ett företag kan vara på obestånd-begreppet i följande situationer.

Ett företag sägs vara på obestånd om något av de två kriterierna är uppfyllda.

Det första och vanligaste kriteriet för obestånd är om det egna kapitalet är förbrukat med 50% eller mer. Med eget kapital menas aktiekapital + vinstmedel – förluster.


 

Exempel

Aktiebolaget 123

                       Aktiekapital                     100.000 kr

                       Tidigare vinst                + 125.000 kr

                       Uppkommen förlust    – 200.000 kr

                       Eget kapital                        25.000 kr

Vi kan konstatera att Akteibolaget 123 egna kapital är 25.000kr. Eftersom det egna kapitalet understiger mer än halva aktiekapitalet är bolaget på obestånd.


Det andra kriteriet för obestånd för ett företag är om Kronofogdemyndigheten har genomfört ett resultatlöst utmätningsförsök.

Obestånds-begreppet för EF, HB och KB.

För Enskilda Firmor, Handelsbolag eller Kommanditbolag gäller i stort sett samma regler som för de företag som vi beskrivit ovan. Den största skillnaden är att man inte tar samma hänsyn till det egna kapitalet.

Det man istället fokuserar på  är den Enskilda firmans, Handelsbolaget eller Kommanditbolagets förmåga att betala sina löpande skulder. Detta regleras i konkurslagen kap 1 §2.

Andra ord för obestånds-begreppet.

Ett par andra ord som ofta förekommer i samband med att man pratar om obestånd är ”Likvidationsplikt” och ”Insufficens”. Dessa begrepp gäller för aktiebolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Vad bör man göra om ett företag omfattas av obestånds-begreppet?

Aktiebolag, Stiftelser och Ekonomiska föreningar

För att undvika personligt betalningsansvar för styrelseledamöter m.fl.  är det viktigt att  upprätta en s.k. kontrollbalansräkning. Den skall upprättas så snart det finns anledning att misstänka att ett företag är på obestånd. Det är styrelsens ansvar att se till att kontrollbalansräkningen upprättas. Läs mer om detta på vår sida ”Kontrollbalansräkning”

Man kan också låta ägarna tillskjuta pengar för att lösa ett obestånd. Mer om detta kan du läsa på vår sida om ”Tillskjuta pengar”.

Ytterligare ett alternativ kan vara att genomföra ett offentligt ackord eller ett s.k. underhandsackord(frivilligt ackord eller tyst ackord). Läs gärna mer om detta på vår sida om ackord.

Enskilda firmor, Handelsbolag och Kommanditbolag

I princip kan man göra samma sak som i de andra  bolagsformerna. Det finns dock ingen skyldighet att upprätta en s.k. kontrollbalansräkning även om det kan vara lämpligt. Kan användas som bevisvärde om någon åklagare skulle driva en brottsmålsprocess mot ägare eller bolagsmän i ett senare läge.

Man kan också genomföra ett offentligt ackord eller ett s.k. underhandsackord(frivilligt ackord eller tyst ackord). Läs gärna mer om detta på våra sida om ackord.

Självklart finns det säkert fler saker som kan göras, innan man själv ansöker om en konkurs eller en likvidation av ett handelsbolag eller ett kommanditbolag.

Kontakta oss

Obestånds begreppet kontakta oss

Angamato är din hjälpande hand i juridikens och ekonomins överväldigande värld. Ring oss på 0770-33 99 25! Eller varför inte använda vårt Kontaktformulär Vi ser fram emot ett långt och givande samarbete.