Site icon Angamato Ekonomikonsult AB

Naturguidning vilka momssatser gäller?

Hundspann 25 % moms

naturguidning naturguidning naturguidning

 

Naturguidning vilka momssatser gäller? Just nu råder det stor osäkerhet. Även om Skatteverket har gjort sina bedömningar så betyder inte det att allt är solklart.

När ska man få använda momssatsen 6 % och när gäller 25 % (Naturguidning)?

Riksdagen införde fr.o.m. 1 januari 2018 en lägre moms för tjänster som handlar om att företag som guidar människor i naturen ska betala 6 % moms. Med guidning har man bedömt t.ex. guidning i samband med jakt, fågelskådning, växtexkursioner och svampplockning. Enligt Skatteverkets bedömning ska exempelvis hundspannsåkning och forsränning som görs i nöjessyfte beskattas med normalskattesatsen 25 procent. Sådana aktiviteter ger deltagarna en naturupplevelse, men syftet med dem är varken att ge information om naturområdet eller att visa vägen genom området.

Skatteverkets bedömningar är inte det samma som lag.

Det är viktigt att poängtera att Skatteverkets bedömning inte är fastställt ännu i några vägledande domar i frågan. Fram till dess  råder osäkerhet i den här frågan vad gäller guidade turer där man använder sig av hundspann. Här kan du läsa mer om vad Skatteverket säger på sin hemsida Läs mer Klicka här.

Som redovisningsbyrå delar vi inte Skatteverkets bedömning.

Som många redovisningsbyråer har fått erfara kan man aldrig hänvisa till en enskild tjänstemans muntliga eller skriftliga uttalande, det hindrar inte Skatteverket att påföra de berörda företagen dyra skattetillägg. Självklart har vi som redovisningsbyrå svårt att få betalt för den nedlagda tiden för att försöka skapa oss en bild om vad som gäller. Frågan är bara den att det idag ännu inte finns någon som vet vilka regler som våra kära politiker har beslutat om. Hur ska då den enskilda företagaren kunna vara säker på att göra rätt i sin momsredovisning.

Syftet med vår artikel är att väcka debatt och klargörande om vilka regler som gäller.

I det nu aktuella fallet är det ett turistföretag som möjliggör för såväl turister som inhemska att få uppleva naturen i form av guidade turer via hundspann eller på skidor. Skatteverket har två olika syn på deras verksamhet. Någon bedömer verksamheten som en klar ekoturism någon annan bedömer det som ett eventföretag. Har lagt lite tid på det hela för att försöka få klarhet i vad som gäller. Därför lägger vi ut den här artikeln.

Vi rekommenderar de företag som använder hundspann att använda en momssats av 25%, fram till att domslut fattats.

Av säkerhetsskäl  rekommenderar vi vår kund att redovisa sin försäljning med 25 % moms, även om vi idag känner stor osäkerhet. Självfallet kommer vi att följa Skatteverkets framtida bedömning och bevaka vad som sker i framtiden. Kanske blir kundens prissättning för hög gentemot de enskilda personer som deltar i guidade turistturer i skog och mark, fram till dess att Skatteverket bestämt sig vad som gäller. Därmed undviker man ev. skattetillägg som Skatteverket annars gärna påför den som gjort fel. Framtiden får visa om man i framtiden kan sänka priserna, när Skatteverket väl har bestämt sig för vad som gäller.

Angamato Ekonomikonsult AB

Tomas Tobiasson

Kontakt med Angamato Ekonomikonsult AB.

Har du andra frågor eller synpunkter i skattefrågor. Ta gärna kontakt med oss genom att använda vårt kontakt formulär genom att klicka här.

Exit mobile version