Site icon Angamato Ekonomikonsult AB

Möjlighet till anstånd med betalning av arbetsgivareavgift, avdragen preliminärskatt och mervärdeskatt – Angamato Ekonomikonsult AB

Möjlighet till anstånd med betalning av arbetsgivareavgift, avdragen preliminärskatt och mervärdeskatt Regeringens Corona paket 2020-03-25. 

Möjlighet till anstånd med betalning av arbetsgivareavgift, avdragen preliminärskatt och mervärdeskatt

Arbetsgivaravgifter 2020-03-01 t.o.m. 2020-06-01.

 Företag med maximalt 30 anställda erhåller en reduktion av arbetsgivareavgiften med 21,21% under perioden 2020-03-01 t.o.m. 2020-06-01.

Reduktionen utgår upp till en maximal lön på 25.000 kr/månad. Överskjutande del erläggs normal arbetsgivareavgift med sedvanliga avgifter om 31,42%.

Möjlighet till utökad avsättning till periodiseringsfonder för inkomståret 2019.

Den som bedriver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag har möjlighet att avsätta hela vinsten under verksamhetsåret 2019 till periodiseringsfond. Det innebär att man får möjlighet att skjuta upp beskattningen på vinsten under 6 år. Den uppskjutna beskattningen kommer att ränte beläggas enligt normal f.n. 0,52% på det uppskjutna beloppet. Att tänka på är att denna ränta ej är avdragsgill. Men den kan ändå vara fördelaktig för många enskilda näringsidkare/bolagsmän i handelsbolag och kommanditbolag.

Möjlighet att får anstånd med skatteinbetalningar.

Det finns möjlighet att erhålla anstånd med inbetalningar av arbetsgivaravgift, avdragen preliminärskatt och  mervärdesskatt(moms).

Vilken period kan man erhålla anstånd?

Du kan erhålla anstånd med skatteinbetalningar under redovisningsperioden januari – september 2020. Det är alltså redovisningsdag som styr det hela.

Hur många perioder kan man erhålla anstånd för?

För arbetsgivaravgifter kan man erhålla anstånd under tre perioder maximalt.

För mervärdesskatt har man möjlighet att få anstånd med 1 period om man redovisar sin mervärdeskatt på årsbas eller per kvartal(3 månader). Redovisar man mervärdesskatt varje månad kan anstånd erhållas för 3 perioder.

Hur länge kan man få anstånd med betalningen?

Man kan erhålla anstånd med betalning av arbetsgivaravgift och mervärdesskatt i upp till 1 år. Förfallodagen framgår av Skatteverkets beslut om anstånd beviljas,

Kan alla företag få anstånd med betalning av arbetsgivaravgift och mervärdesskatt?

Alla företag kan i princip få anstånd med arbetsgivaravgift och moms. De intentioner som Skatteverket erhållit från regeringen idag, är att man ska vara generös med beviljande av anstånd. Men de företag som tidigare har stora oreglerade skatteskulder eller har missköt redovisning av mervärdesskatt, arbetsgivaravgift, inkomstdeklarationer kan vägras anstånd. Beslutet fattas av Skatteverket.

Får man betala ränta på det belopp som man erhåller anstånd från Skatteverket med?

För de belopp som man erhåller anstånd med får man betala en ränta på 1,25% per år. Man skall komma ihåg att denna ränta ej är avdragsgill. Det innebär att du även först måste betala inkomstskatt på räntebeloppet. För ett aktiebolag innebär den effektiva ränta 1,6026%. Vilket ändå måste anses vara förmånligt för en kredit på dessa villkor.

Har styrelsen och andra personer något betalningsansvar för de belopp som anstånd erhålles?

Enligt vår bedömning av lagstiftningen så har finns det ett betalningsansvar även för de belopp som Skatteverket beviljar anstånd för. Beloppet är förfallet till betalning på den tidigare fastställda redovisningsdagen. Att man erhåller anstånd med betalningen påverkar inte betalningsansvar för obetalda skatter och avgifter. Läs med genom att klicka här. 

Skatteverket har nu kommit med ett ställningstagande för skatteskulder som uppkommer i samband med Corona viruset.

Skatteverket har på sin hemsida meddelat att man inte skall diva processer gällande personligt betalningsansvar för styrelsen med flera, om en skatteskuld uppkommer på beviljat anstånd. Samtidigt så skriver man att man ändå kan komma att driva processer angående betalningsansvar, om det orsaken till att företagets skatteskuld ej kan härledas till nuvarande pandemi. Vi rekommenderar därför dig som företagsledare i ett mindre aktiebolag, att ändå överväga denna risk. Du kan själv läsa mer om skatteverkets ställningstagande genom att klicka här

Hur anstånd med betalning av Skatter, Arbetsgivareavgift och moms?

Du kan själv ansöka om anstånd med betalning av skatter, arbetsgivareavgift och moms. Det gör man enklast och snabbast genom att man använder sig av Skatteverkets hemsida  Skatteverket.se .  

Vi kan också hjälpa dig med att upprätta själva ansökan. Dra dig inte för att ta kontakt med oss på telefon 0770-33 99 25 eller klicka på bilden nedan.

 

Exit mobile version