0770-339925 info@angamato.se
Välj en sida

Har du fått ett inkassokrav?

Har du fått ett inkassokrav?

Har du fått ett inkassokrav?

Har du fått ett inkassokrav?

Aj då! Det var inte så bra. Ett inkassokrav är något som en fordringsägare använder sig av som ett första steg mot en rättslig process. Man kan se det som sista nödanropet innan man lämnar en fordran vidare till Kronofogdemyndigheten. Har du fått ett inkassokrav måste du agera.

 

Är inkassokravet korrekt?

Det första man bör fråga sig när man fått ett inkassokrav, är om det är korrekt. Är man skyldig de pengar som står på inkassokravet eller inte? Oavsett om man anser att inkassokravet är riktigt eller ej, så måste du agera för att ta vara på dina möjligheter att undvika större skada än nödvändigt för dig och ditt företag. Du kan inte skjuta upp det hela längre och nu är hög tid att visa handlingskraft.

 

Om inkassokravet är korrekt, har man följande alternativ att välja mellan.

Är  beloppet som anges i inkassokravet korrekt,  måste du betala senast den dagen som står angivet i inkassokravet. Visst, du kan protestera mot kravet i princip, Men du ska då ange ett skäl för att du inte anser dig betalningsskyldig. Man bör inte använda sig av att protestera mot ett inkassokrav bara för att vinna tid. Är det frågan om en ”okynnes protest” kan detta vara till nackdel om du senare skulle drabbas av ett inkassokrav som faktiskt inte är korrekt.

 

Har du fått ett inkassokrav som inte är korrekt?

Har du fått ett inkassokrav som inte är korrekt  ska kravet bestridas. Det gör du enklast genom att ringa till inkassoföretaget och förklara vad som är orsaken till att du anser att det framförda kravet inte är riktigt. Vi brukar rekommendera att man även skickar ett mejl och framför samma sak skriftligt. Orsaken till att vi gör denna rekommendation är att man alltid kan bevisa att man gjort ett bestridande. Normalt sett, tar nu inkassobolaget kontakt med den ursprungliga kreditgivaren. De framför det som du inte är nöjd med. Sedan är det upp till den ursprungliga kreditgivaren att bestämma om man vill gå vidare med en ansökan om stämning hos Tingsrätten eller om man godtar din protest. Viktigt är att komma ihåg att man inte enligt nuvarande inkassolag får lämna in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten. Detta eftersom Kronofogdemyndigheten inte är någon domstol och inte har befogenheter att själv avgöra vem som har rätt eller fel. Är det frågan om en s.k. okynnesprotest kan man ändå välja att gå via Kronofogdemyndigheten.

Om inkassobolaget väljer att ansöka om betalningsföreläggande.

Om ett inkassobolag eller den ursprunglige kreditgivaren ändå väljer att lämna in en ansökan om betalningsföreläggande så drabbas juridiska personer(AB, HB, KB m.fl.) av en lindrigare form av betalningsanmärkning. Den offentliggörs bl.a. i kreditupplysningsföretagens register under normalt sett fem år. En ansökan kan alltid dementeras av den som gjort en ansökan om betalningsföreläggande. Men då ska ansökan vara gjord på felaktiga grunder och det är något som brukar vara svårt att få till stånd, när någon väl gjort en ansökan om betalningsföreläggande och anser att denna ansökan var korrekt. Undantagsvis finns det möjligheter att få till stånd en sådan uppgörelse. Ibland anlitas vi på Angamato för att hitta en sådan lösning, tillsammans med att man finner ett sätt att slutligt reglera mellanhavandena mellan parterna. Är du intresserad av hjälp för att finna en sådan lösning ring oss på telefon 0770-33 99 25.

 

Är inkassokravet riktigt kan man alltid försöka få till en betalningsplan med inkassobolaget.

Är det så att inkassokravet är riktigt och man saknar möjlighet att betala, tycker vi att man alltid ska försöka få till en amorteringsplan på den aktuella skulden. Normalt sett brukar de flesta fordringsägare och inkassobolag, vara öppna för en sådan lösning. Man ska dock komma ihåg att det är en frivillig uppgörelse som man kan göra. Det finns inget lagligt stöd för att försöka framtvinga en sådan lösning. När man gör en sådan uppgörelse är det viktigt att man verkligen gör sitt bästa för att fullfölja det man kommit överens om. Det finns tyvärr människor som gör uppgörelser på uppgörelser och vet redan från början om att de inte kan fullfölja dem. Då är det bättre att låta processen ha sin gång anser vi.

Om man har många inkassokrav och ev. tidigare betalningsuppgörelser som inte kan fullföljas.

Om man har flera inkassokrav eller tidigare betalningsuppgörelser som man inte kan fullfölja behöver man ta hjälp av någon utomstående, för att hitta en permanent lösning på sina problem. Vi på Angamato har arbetat med att hjälpa företag och privatpersoner med att hitta en sådan lösning sedan 1996. Det betyder att vi har stor erfarenhet och förstår hur det känns för dig som är skuldsatt. Vi brukar säga att det alltid finns en lösning på ekonomiska bekymmer och det finns säkert en för dig också. Så varför inte ta tag i telefonen och ringa oss på telefon 0770-33 99 25. Vi lovar  att försöka hjälpa dig så gott vi kan. Visst kommer det att kosta en slant, men i förhållande till det vi kan uppnå  är det billigt, jämfört med att inte göra något. Ditt första samtal med oss är självklart kostnadsfritt, förutom telefonkostnaden. Vi lovar att vi kan ta fram det bästa alternativet för dig och ge dig nycklar till en skuldfri framtid. En av våra tidigare statsministrar sa en gång ”den som är satt i skuld, är inte fri” och tyvärr är dessa ord sanna. Låt oss hjälpa dig ut ur skuldfällan.