0770-339925 info@angamato.se
Välj en sida

Handelsbolag regler, för och nackdelar

Angamato Ekonomikonsult    Tomas Tobiasson  Handelsbolag

Tomas Tobiasson

Redovisning, Angamato Ekonomikonsult, Bokslut, Skatter, Affärsjuridik, Tomas Tobiasson, Handelsbolag

Handelsbolag när två personer vill driva gemensamt företag.

Handelsbolag (HB) är en vanlig bolagsform. Handelsbolagformen används vanligtvis om två eller flera vill starta ett företag tillsammans. Den som är delägare kallas för handelsbolagsdelägare.

Du behöver komma på ett bra företagsnamn till ert handelsbolag.

När man driver ett handelsbolag så behöver man registrera ett namn på sitt handelsbolag. En grundregel är att man behöver hitta på ett namn. Det kan vara svårt att finna något som man trivs med själv och samtidigt är säljande. Här tycker vi att man bör lägga lite tid. Ett företagsnamn ska du förhoppningsvis leva länge med och det ska helst berätta lite om vad ditt företag sysslar med. Det kanske är ett av dina viktigaste beslut som du behöver fatta, redan från början.

Ert handelsbolag ska registreras hos bolagsverket.

När du väl har beslutat dig för att starta ett företag som handelsbolag, så ska det registreras hos Bolagsverket. Det gör ni enklast genom att använda de blanketter som finns på Bolagsverkets hemsida eller den online-tjänst som Bolagsverket tillhandahåller. Här kommer en länk till Bolagsverkets hemsida(klicka här).

Ett handelsbolag är en egen juridisk person.

Ett handelsbolag är en egen juridisk person, med eget organisationsnummer. Det innebär att bolaget kan vara den ena parten i affärer, avtal och liknande.

Bolagsmännen är solidariskt betalningsskyldiga för ett handelsbolags skulder och förpliktelser.

Bolagsmännen eller handelsbolagsägarna är solidariskt personligt ansvariga för alla förpliktelser som ett handelsbolag har. Att man är solidariskt ansvariga betyder t.ex. att en fordringsägare kan kräva betalning av en enskild bolagsman. Han har sedan rätt att återkräva det erlagda beloppet av handelsbolaget eller av de övriga handelsbolags-delägarna.

Ett handelsbolag beskattas inte för sin vinst.

Handelsbolaget  är en självständig juridisk person. Handelsbolaget ska varje år upprätta en egen inkomstdeklaration och skicka in den till Skatteverket. I  deklarationen  ska handelsbolagsdelägarna fördela det resultat som handelsbolaget generat under inkomståret. Hur resultatet fördelas är upp till handelsbolagsdelägarna själva att avgöra. Det kan också vara olika för olika inkomstår emellan.

Vinsten beskattas sedan av varje delägare i handelsbolaget.

Efter den fördelning som gjorts i samband med inkomstdeklarationen, ska sedan varje handelsbolags delägare, redovisa sin del i sin privata deklaration. Det är här som man kan själv kan välja, om delar skall skjutas upp till beskattning till ett senare år. Den uppskjutna beskattningen ska tas fram till beskattning inom fem år. Respektive handelsbolags delägare får själva också erlägga sina respektive ”egenavgifter”. Egenavgifter är en form av arbetsgivaravgifter som erläggs av bl.a. handelsbolags delägare.

Handelsbolagets delägare erhåller ingen egen lön ur handelsbolaget.

Den som är delägare i ett handelsbolag erhåller i skatteteknisk mening, ingen lön ur sitt eget handelsbolag. De pengar som man tar ut ur bolaget kallas ”egna uttag” och om man sätter in pengar så kallas dessa för ”egna insättningar”.

Fördelar med ett handelsbolag. Tomas Tobiasson

 • Relativt enkelt och billigt att starta.
 • Inget krav på eget kapital.
 • Tar inte många dagar att registrera.
 • Bra de första åren, då man normalt sett går med förluster.
 • Ganska enkla regler för handelsbolagets redovisning (om det nu är enkelt).
 • Man kan ”låna”  handelsbolagets pengar till privata omkostnader. Vilket avrådes!

Nackdelar med ett handelsbolag.

 • Det solidariska personliga ekonomiska ansvaret för respektive handelsbolags delägare.
 • Lätt att blanda ihop  handelsbolagets ekonomi, med den privata. Tomas Tobiasson
 • Svårt att planera sina egna ”löneuttag” på ett kontinuerligt sätt.
 • Risk för att man bygger upp en enskild framtida skatteskuld, genom att utnyttja möjligheten till fondavsättningar i sin privata deklaration. Man skjuter upp beskattningen och rullar den framför sig som en snöboll. Det kan man göra under fem år.
 • Kan bli en riktigt skattesmäll, den dag man skall avveckla sitt företag eller om firman skulle försättas i konkurs.
 • Handelsbolaget kan drabbas av en handelsbolags delägares privata ekonomi. Tomas Tobiasson
 • Handelsbolagsdelägarna kan i framtiden lätt bli osams om företagets ekonomiska förehavanden. Investeringar kontra egna uttag.

Följ oss på sociala media. Ekonomikonsult, Bokslut, Skatter, Affärsjuridik,

Klicka på bilderna och bli vidare kopplad till våra sidor.  Redovisning, Angamato Ekonomikonsult, Bokslut, Skatter, Affärsjuridik,

Fb logga Angamato

Facebook

Google +

Linkedin

 

 

 

 

 

Kontakt med oss på Angamato Ekonomikonsult 

Redovisning, Angamato Ekonomikonsult, Bokslut, Skatter, Affärsjuridik, Tomas Tobiasson

Det är lätt att  ta kontakta med Angamato Ekonomikonsult.

Även om det fysiska avståndet kan kännas långt, så är vi aldrig längre bort än en telefon, surfplatta eller en dator.

  Vi är intresserade av att få kontakt med Er.

  Fyll i nedanstående uppgifter så tar vi kontakt med Er.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer där vi kan nå dig

  Här kan du ange om det är något annat som du vill ha besked på eller om önskad tidpunkt då vi ringer upp

  Angamato Ekonomikonsult  

  Tomas Tobiasso