0770-339925 info@angamato.se
Välj en sida

Bokslut och årsredovisning från Angamato Ekonomikonsult.

Bokslut

Angamato hjälper dig att upprätta bokslut och årsredovisning.

Alla företag ska upprätta bokslut.

Alla företag ska minst en gång per år upprätta ett årsbokslut. Syftet med ett bokslut är att ge en bild av ditt företags ekonomiska ställning vid årets slut. Man gör en beräkning som värderar alla tillgångar och skulder vid just detta tillfälle.

Boksluten är inte offentliga för alla företagsformer.

Bokslut för enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är  inte är offentligt, men det ska ändå upprättas. Det finns många som ändå är intresserade av att få den här informationen. T.ex. brukar din bank och kanske någon leverantör var intresserade av att se hur ditt företag går. Särskilt gäller det när du behöver nya krediter. Låt oss på Angamato hjälpa dig med ditt nästa bokslut.

AB upprättar också en officiell årsredovisning.

För aktiebolag ska även en s.k. årsredovisning upprättas och fastställas på bolagsstämman inom sex månader räknat från bokslutsdagen. Före fastställandet ska även bolagets revisor (om sådan finns) granska räkenskaperna och avge en revisionsberättelse. Den fastställda årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen ska sedan skickas till Bolagsverket för registrering. När den anländer till Bolagsverket kommer den att offentliggöras inom några dagar.

Det är viktigt att känna till alla regler och lagar som rör redovisning och bokslut.

Det är viktigt att känna till alla lagar och regler som måste följas när ett bokslut upprättas. Om du bedriver verksamheten i ett aktiebolag, ska även en årsredovisning upprättas. En årsredovisning blir offentliggjord i samband med att den skickas in till Bolagsverket. Kraven på redovisning skiljer beroende på bolagsform. Angamato hjälper till med bokslut för allt från enskild firma till aktiebolag.

Man upprättar inte bokslut bara för att myndigheterna kräver det.

Det är inte enbart för myndigheternas skull som det är bra att upprätta ett årsbokslut. För den enskilda företagaren är det t.ex. bra att veta om företaget går med vinst eller inte. Företagets olika intressenter (personal, banker, hyresvärd m.fl.) vill också ha en överskådlig bild av företagets ekonomiska situation och över hur bolaget fungerar.

Kontakta oss

Kontakta oss

Angamato erbjuder smidig och flexibel hjälp för dig som behöver upprätta bokslut. Ring oss på telefon 0770-33 99 25, så berättar vi mera. Eller varför inte använda vårt Kontaktformulär. Vi ser fram emot ett långt och givande samarbete.

  Vi är intresserade av att få kontakt med Er.

  Fyll i nedanstående uppgifter så tar vi kontakt med Er.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer där vi kan nå dig

  Här kan du ange om det är något annat som du vill ha besked på eller om önskad tidpunkt då vi ringer upp