Site icon Angamato Ekonomikonsult AB

Varför är skattekontot så svårt att bokföra rätt?

Har själv  upptäckt att många av de kunder som sköter sin egen redovisning löpande under året har svårt att boka sina transaktioner på skattekontot. När det är tid för att göra ett bokslut är det en massa arbete, med att stämma av detta konto. En massa dyrbar tid för både oss som redovisare och för dig som kund uppstår. Vi tycker visserligen det är bra att du som kund skapar arbete för oss. Men det finns bättre saker som man kan lägga tid på.

Är det så svårt egentligen?

Nej vi vill påstå att det inte är speciellt svårt, bara man skapar en rutin för hur detta skall ske. Det kräver lite kunskap, men det är något som nästan alla kan lära sig.

Vi skall försöka reda ut begreppen lite.

Vad är ett skattekonto?

Det är ett konto som alla fysiska och juridiska personer(AB, KB, HB och Stiftelser) har hos Skatteverket. På detta skattekonto bokför Skatteverket alla transaktioner som förekommer mellan skatteverket och personen/företaget. De vanligaste transaktionerna är debitering av preliminärskatt, mervärdesskatt(moms), arbetsgivaravgifter, innehållen preliminärskatt för anställda och insättningar på skattekontot. Det förekommer även att andra kostnader och bidrag avräknas på skattekontot. Vi  tar enbart  upp de mest generella transaktionerna för att hålla det så enkelt som möjligt. Annars finns det risk för att någon missförstår vad vi menar. Har du frågor om något speciellt är du välkommen att ställa dem på mejl
tomas@angamato.se.

När bokförs normalt transaktionen på skattekontot?

Transaktionen bokförs på ditt/företagets skattekonto normalt på den dag som skatten/avgiften förfaller till betalning. De flesta småföretagare redovisar  skatter en gång i månaden(man kan ha kvartals-/års- redovisning för mervärdes-skatt). Detta är normalt sett den tolfte dagen i månaden, med undantag för januari och augusti månad, då sker det runt den nittonde. Är denna dag en lördag/söndag/helgdag, så är redovisningsdagen påföljande vardag.

Inbetalningar bokförs normalt ett par dagar efter själva transaktionen har skett. Detta beror på transaktions- tiden för banken.

Skuldränta eller tillgodohavsränta bokförs i samband med skatteverkets avstämningsdag (se nedan).

Avstämningsdag?

En gång per månad har skatteverket en s.k. avstämningsdag. Denna brukar inträffa den första lördagen i varje månad (finns undantag). Samma dag görs även eventuella restföringar av skatter hos Kronofogdemyndigheten.

Glöm inte!

Att bokföra alla transaktioner mellan  olika skuld-/tillgångs- konton i din balansräkning på aktuell dag.

Låter det krångligt?

Då är du välkommen att ställa frågor till oss på telefon 0770-33 99 25 eller via mejl på  info@angamato.se.


Våra tjänster

Ekonomi/Redovisning                       Juridik/Obestånd

Löpande redovisning                                     Tvistemål

Totaladministration                                       Obestånd/Betalningsproblem

Bokslut                                                                Bolagsrätt Associationsrätt

Ekonomiska rapporter                                 Skatter

Kalkylering

Rådgivning

Skatter

Personal/Löner


 

 

Exit mobile version