0770-339925 info@angamato.se
Välj en sida

Vad innebär en företagsrekonstruktion?

Företag som har goda marknadsutsikter, men som av olika skäl fått ekonomiska problem, kan som regel rekonstrueras utan konkurs.

Det finns två typer av rekonstruktioner av företag

Företagsrekonstruktion enligt ”Lagen om företagsrekonstruktion” eller genom ”underhandsrekonstruktion”.

 Underhandsrekonstruktion är den form som används oftast, enklare och billigare än alternativet. Skulle en underhandsrekonstruktion av ett företag misslyckas av någon anledning,  finns alltid möjlighet att den kan övergå till en offentlig rekonstruktion genom ”Lagen om företagsrekonstruktion”.

Oavsett vilken rekonstruktionsmetod som används, krävs en noggrann analys av företagets balans- och resultaträkning . Även analyser  av   marknads-förutsättningar och övriga faktorer i företagets omvärld som kan påverka en fortsatt drift i framtiden. En rekonstruktionsplan upprättas efter diskussioner med ägare, kreditgivare, leverantörer, myndigheter med flera. Planen visar hur företagets finansiella problem ser ut och presenterar en lösning.

Normalt ingår ett rättsligt reglerat offentligt ackord eller ett frivilligt ackord där fordringsägarna avstår från en del av sina fordringar. I vissa fall kan det räcka med ett betalningsanstånd där fordringsägarna får fullt betalt, men går med på att vänta på betalningen under en längre eller kortare tid.

Genom att rekonstruera ett företag, räddas den juridiska personen (vanligen ett Aktiebolag, Handelsbolag eller Kommanditbolag) undan en konkurs.

Vår uppfattning är att en företagsrekonstruktion är bra för alla parter, under förutsättning att rekonstruktionen sker under professionell ledning och att det medför förändringar, som gör att inte samma situation uppstår igen.

Vi på Angamato Ekonomikonsult AB, har flerårig erfarenhet av att arbete med underhandsrekonstruktioner och är intresserade av att försöka hjälpa fler företag och företagare ur denna situation. Låter detta intressant så ring oss på telefon 0770-33 99 25 eller mejla på
info@angamato.se. Normalt kan vi hjälpa till med ett förslag relativt snabbt(inom 48 timmar). Vi tar inte betalt för vårt första samtal och möte.   Självklart är all handläggning konfidentiell.