0770-339925 info@angamato.se
Välj en sida

Obestånd? Befinner sig vårt företag där?

företag på obestånd

Obestånd? Befinner sig vårt företag där?

Obestånd? Befinner sig vårt företag där?

Om ditt företag är på obestånd eller inte, kan vara lite svårt att avgöra för den som inte jobbar dagligen med den  typen av problem. Att ett företag  tillfälligt har svårt att betala sina skulder, betyder inte att företaget är på obestånd. Men det är viktigt att  som styrelseledamot, firmatecknare eller vd veta vilka regler och skyldigheter som gäller och vidta åtgärder för att minska risken för personligt betalningsansvar. Allt det här regleras i Aktiebolagslagens 25 kap §13. (klicka här för att läsa lagtext)

Enligt lagen är ett företag på obestånd om:

  • Ett företag som har en förlust som gör att ”aktiekapitalet” är förbrukat med mer än  50 %. Oj det låter svårt. Därför tar vi ett exempel. Vi har ett företag som enligt resultaträkningen visar på en förlust på 200.000:-. Tidigare vinster uppgår till 75.000 (finns kvar i företaget). Aktiekapitalet uppgår till 100.000:-

Aktiekapital            50.000:-

Eget kapital            75.000:- (tidigare vinster)

Förlust                  -200.000:-

—————————————–

S:a Eget kapital – 75.000:-

 

  • Ett företag som haft besök av Kronofogdemyndighetens personal, som gjort en utredning och funnit att det inte finns några utmätningsbara tillgångar för att reglera en skuld som inlämnats av någon fordringsägare för indrivning.

Vad ska du göra om ditt företag är på obestånd.

Företag på obestånd, kvinna

Det viktigaste är att reagera med att agera. Att säga att du ”inte visste”  vilka regler som gäller när företag är på obestånd, hjälper inte om någon vill hävda sin rätt i framtiden.

Du ska upprätta en kontrollbalansräkning vid obestånd, annars riskerar du personligt betalningsansvar för alla skulder.

För att undvika personligt betalningsansvar är styrelsen skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning. Det är speciella regler som gäller för värderingar av tillgångar och skulder i kontrollbalansräkningen. Dessa kan vi av utrymmesskäl inte presentera här. Efter att kontrollbalansräkningen upprättats ska bolagets revisor yttra sig över den. Därefter ska kontrollbalansräkningen behandlas  på en s.k. kontrollbalansstämma med bolagets ägare.  Beslutar stämman att bolaget skall fortsätta sin verksamhet,  kan man göra det i 8 månader efter första kontrollbalansstämman. Därefter inträder personligt betalningsansvar.

Kontakta oss

Obestånd? Befinner sig vårt företag där? Kontakt

Angamato kan hjälpa dig om ditt företags har dessa bekymmer. Undvik fallgroparna.

Om rubriken ”Obestånd? Befinner sig vårt företag där?” skulle stämma för ditt företag ring oss.

 

 

Länk till Aktiebolagslagen 25 kap.