0770-339925 info@angamato.se
Välj en sida

Vad händer med företagets anställdas löner?

Så länge företaget inte är försatt i konkurs eller beslut om offentlig företagsrekonstruktion inte är beslutad av Tingsrätten, är det företaget själv som skall betala ut löner.

Om företaget försätts i konkurs finns det en statlig lönegaranti som går in och betalar ut lönerna till företagets anställda. Lönegarantin omfattar normalt sett alla anställda i företaget. Vissa personer är dock undantagna bl.a. du som är anställd i ditt egna företag eller för personer som haft ”väsentligt” ägarinflytande i företaget.

Lönegarantin gäller lön som intjänats högst tre månader före beslut om konkurs eller offentlig företagsrekonstruktion. Den högsta ersättningen som kan betalas ut från den statliga lönegarantin är idag 4 prisbasbelopp  (januari 2016: 177 200 kronor).

Vilka ersättningar ingår i lönegarantin?

  • Lön som avser arbetad tid högst 3 månader före konkursbeslut.

  • Innestående semesterlöner

  • Uppsägningslön under uppsägningstiden.

 Vem betalar ut lönen?

Det är länsstyrelsen i varje län som handlägger  utbetalningen, direkt till den anställde. Utbetalningen görs efter anmälan från konkursförvaltare eller företagsrekonstruktören. Detta är normalt sett inget som du själv behöver tänka på.

Har du ytterligare frågor angående dina anställdas löner, så dra dig inte för att kontakta oss på telefon 0770-33 99 25 eller via mejl
info@angamato.se

Du kan också titta vidare på våra övriga sidor i menyn obestånd eller svårt att betala.