Site icon Angamato Ekonomikonsult AB

Årsredovisningarnas kvalitén sjunker.

Varför sjunker kvalitén på våra aktiebolags årsredovisningar?

Det har gått några år sedan man tog bort kravet på att ett Svenskt aktiebolags räkenskaper skulle granskas av en revisor. Visst lät det här jätte bra och tänk vad företagen skulle tjäna pengar på minskade kostnader för revisonen. Men så här några år efter åt så är det många som jämte mig ser hur kvalitén och tillförlitligheten försämrats på de årsredovisningar som varje år skickas in till bolagsverket.

Många tar även hem sin bokföring själv.

Saken har inte blivit bättre av att många av de mindre aktiebolagen även har valt att själva sköta såväl den löpande bokföringen och upprättande av bokslut själv. Många företagare uppmanas av sina banker att själv sköta sin bokföring för att spara några kronor och visst är det bra att sänka sina kostnader eller hur.

Att sköta ett företags redovisning själv kräver kunskap och tid.

Visst har vi läst annonserna på olika ställen om hur enkelt det är att sköta sin redovisning helt själv. Det är bara att fota ett kvitto med sin mobil och sedan simsalabim så kommer siffrorna på plats av sig själv. Många är det av program-företagen som utlovar att man kan lära sig sköta ett företags bokföring på en kvart. Som redovisningskonsult med flera års erfarenhet av att sköta klienters redovisning har jag skaffat mig både rutin och kunskap inom orådet. Nu börjar allt flera företagare inse att det där med bokföring, bokslut och skatter inte är något man lär sig så enkelt som beskrivs i annonserna från de olika programföretagen.

Visst man har bokfört alla papper själv.

Vi får in många uppdrag där man väljer att låta oss upprätta bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationen. Det är vi självklart tacksamma för. Men när det ofta visar sig att den kvalité som krävs för att upprätta ett årsbokslut brister. Dessa brister beror ofta på okunskap och bristande erfarenhet av löpande redovisning. Man har självklart gjort så gott man kan. Men tyvärr har det inte blivit rätt. Oftast är det då både billigare och mer tidseffektivt att börja om med den sådan redovisning. Att börja felsöka alla brister kan kosta hur mycket pengar som helst.

Fick för några veckor sedan kontakt med en företagare som tvingats anlita en kollega för att upprätta årsbokslutet förra året. Han beklagade sig högljutt kostnaderna för detta som slutade på  125 000 kr och det hade tyvärr inte blivit rätt ändå.

När bolagsverket registrerat årsredovisningen blev det problem.

När bolaget registrerat bolagets årsredovisning så vaknade företagets bank till. Med utgångspunkt från den inkomna årsredovisningen ville banken inte vara med längre. Företagets krediter sas upp med omedelbar verkan och man tvingades försöka finna andra finansiärer till sin verksamhet. Företagets ägare och närstående fick själva finansiera företaget med egna besparingar. Vidare så började man släpa med sina betalningar till leverantörer och skatteverket.

Även Skatteverket vaknade till.

Även våra vänner på Skatteverket vaknade till efter att man jämfört upprättad deklaration, med inlämnad årsredovisning och beslöt om en revison gjorde inte saken bättre. Man har nu gått igenom företagets löpande räkenskaper och upprättat ett förslag till beslut. Enligt beslutet så kommer företaget att belastas med drygt 3 miljoner i skatter och avgifter. Skatteverket har även anmält företagets styrelse till ekobrottsmyndigheten för de brister man upptäckt vid sin påhälsning. Vi får se vart det slutar. Men mycket talar för en fällande dom, med fängelse och näringsförbud som straff.

Egen kontroll av 50 årsredovisningar.

Har roat mig med att titta på ett antal årsredovisningar från landets minsta företag. Tyvärr så kan jag konstatera att över 25 % av dessa innehåller stora brister. Tror inte att det beror på medvetna fel från företagens ledning. Men tyvärr hjälper inte detta om Skatteverket skulle börja granska deras räkenskaper. Då är det företagens styrelse som bär det yttersta ansvaret för dessa felaktigheter och kommer att ställas till svars för bristerna.

Kanske är det dags att återinföra kravet på revisionsplikt igen.

Nja det behöver kanske inte gå så långt kanske. Men någon form av bättre kontroll måste till, för att vi inte skall utarma det förtroende som ändå svenska småföretagare har och har haft. Kanske kan man lägga en kontroll funktion hos bolagsverket. Visst man granskar även idag en årsredovisning från bolagsverkets sida. Men då handlar det mest om olika dateringar och att det är rätt personer som skriver på årsredovisningen. Men att man glömmer bort att redovisa uppgifter om lönekostnader eller säger sig sakna anställda, trots att man i sin resultaträkning har upptagit stora personalkostnader.

De seriösa företagen.

De företag som är seriösa och saknar kunskap anlitar proffs för att upprätta sin årsredovisning. Visst kostar det någon krona att låta andra hjälpa till men det innebär också att man kan sova lite lugnare om natten. Jag tycker att man skall ägna sig åt det man är duktig på. Anlita någon annan till siffrorna om du vill att de skall bli rätt och själv saknar kunskapen.

Orsa 2018-06-08

Tomas Tobiasson

Exit mobile version