Site icon Angamato Ekonomikonsult AB

Ansökan om betalningsföreläggande? – Angamato Ekonomikonsult AB

Ansökan om betalningsföreläggande

Har du fått en ansökan om betalningsföreläggande?

Ansökan om betalningsföreläggande mot dig?

Vad tråkigt, nu gäller det att agera snabbt, för att inte göra saken värre än vad den är. Det här var säkert inte vad du tänkt dig eller hur? Men nu gäller det att göra det bästa av situationen.

Skicka in delgivningskvitto till Kronofogdemyndigheten.

Det första man behöver göra är att återsända det delgivningskvitto som erhölls i samband med att man fick ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten. Om man inte gör detta frivilligt brukar Kronofogdemyndigheten anlita en delgivningsman/kvinna. Han eller hon kommer att besöka dig i din bostad eller på din arbetsplats för att lämna över handlingarna till dig. Därefter  har man tio dagar på sig att bestrida ansökan om betalningsföreläggandet.

Är ansökan om betalningsföreläggandet korrekt?

Vi börjar med att bestämma oss för om denna ansökan är riktig eller inte. Är den korrekt så finns det tyvärr inte så mycket som man kan göra egentligen. Men det finns ändå en liten chans att få till en uppgörelse på något sätt. Men här måste man ha professionell hjälp.

Bestrider ansökan om betalningsföreläggande

Bestrider man ansökan om betalningsföreläggande, så tar Kronofogdemyndigheten kontakt med den som gjort ansökan. Denne kan då välja att låta ärendet gå vidare till Tingsrätten. eller låta hela ansökan falla. Kronofogdemyndigheten är inte någon domstol och har inte rätt att meddela något utslag(dom), om inte parterna är överens. Om den som ansökt om betalningsföreläggandet begär att ärendet ska överlämnas till Tingsrätten, så gör Kronofogdemyndigheten det. Sedan återkommer Tingsrätten till dig i ärendet.  

Handläggande av ett ärende tar ofta 1 till flera år innan allt är klart.

En viktig sak att tänka på är att det ofta tar lång tid att dra det hela rättegångssvängen. Normalt brukar vi räkna med en handläggningstid på drygt ett år, från det att en ansökan lämnas in tills slutlig dom. Ofta tar det ännu längre tid. Vilket gör att man har lite tid på sig att fundera på en lämplig lösning för just det här fallet.

Om man inte gör någon ting alls.

Om man inte gör något åt ansökan om betalningsföreläggande, meddelar Kronfogdemyndigeten ett s.k. utslag (dom) på ansökan. Med det i sin hand  kan den som så vill begära utmätningsförrättning.

 Behandla personal hos Kronofogdemyndigheten väl!

Man ska också tänka på att inte ”skälla” på den tjänsteman som arbetar hos Kronofogdenmyndigheten. De gör bara sitt arbete som de är satta att sköta, från statens sida. Med andra ord, behandla dessa handläggare väl. De är också människor, även om de valt ett lite otacksamt arbete.

Ta hjälp av någon sakkunnig person!

Du behöver med andra ord ta kontakt med någon sakkunnig på området. Man kan visserligen driva sådana här mål själv, men det är svårt för den som inte är van vid att uppträda i domstolar att vinna gehör för sina åsikter. Vi på Angamato har jobbat med den här typen av uppdrag sedan 1996 och har oftast den kompentens som krävs. Skulle det vara så att vi anser att det är utanför vårt kompetensområde  hänvisar vi till någon annan kollega som kan hjälpa dig.

Angamato arbetar för att ta vara på dina intressen.

Vi står alltid på våra klienters sida och har ingen annan uppgift än att ta vara på dina intressen. Det kostar några kronor att få hjälp med ett sådant här ärende. Men normalt sett  är kostnaden i relation till vilka vinster som kan uppnås i regel relativt låga. Man bör dock tänka på att det vid en förlust i en rättegång ofta blir den som förlorar ett mål som själv får stå för den andra partens rättegångskostnader. Därför brukar vi alltid försöka få till en frivillig uppgörelse mellan parterna, en s.k. förlikning. Även domstolen försöker få till en förlikning innan  ett tvistemål avgörs. Ring oss på telefon 0770-33 99 25 redan idag eller skriv ett mejl till info@angamato.se.

 

Exit mobile version