Home » Artiklar(alla) » Styrelsearvode till eget bolag går ej att fakturera.

Styrelsearvode till eget bolag går ej att fakturera.

 

Styrelsearvode till eget bolag går ej att faktureraHögsta Förvaltningsdomstolen har i en dom 2017-06-20 fastslagit att styrelsearvode i eget bolag ej kan faktureras från ett annat företag. Denna fråga har länge varit osäker och har nu prövats. Skatteverket har drivit en skatteprocess och ärendet är nu avgjort genom en vägledande dom i högsta förvaltningsrätten.

Högsta förvaltningsrättens motivering till sitt ställningstagande.

I fall där verksamheten i ett bolag i allt väsentligt bygger på ägarens personliga arbetsinsatser kan det i vissa situationer bli aktuellt att bortse från bolaget och i stället anse att ersättning som bolaget erhåller för utförda tjänster ska beskattas hos ägaren (se t.ex. HFD 2017 ref. 8 och där angiven rättspraxis).  

Uppdrag som styrelseledamot kan enligt 8 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) bara innehas av en fysisk person. Av bl.a. den anledningen har styrelseuppdrag i praxis ansetts vara sådana personliga uppdrag som i normalfallet ska beskattas som inkomst av tjänst hos den som utför uppdragen. Det har dock accepterats att arvoden som betalats ut till ett bolag för uppdrag som har avsett en begränsad tid och gällt specifika insatser i ett annat företag har tagits upp som inkomst i det bolag som fått arvodena (se RÅ 1993 ref. 55).

Rättspraxis med vägledningen av denna dom.

 Mot bakgrund av denna dom ska styrelsearvoden som innehas av närstående till ett företag alltid beskattas såsom inkomst av tjänst och kan med andra ord inte omvandlas till inkomst av näringsverksamhet. Motiveringen för att detta inte är möjligt är att det är den enskilda personen som väljs på bolagsstämman och att det inte handlar om ett s.k. styrelseproffs som innehar minst tre olika fristående styrelseuppdrag från olika företag.

Läs hela domen genom att klicka nedan.

Mer om detta avgörande kan läsas genom att klicka  här läs mer.

Oroliga röster har höjts redan från företagarhåll.

Eftersom denna dom inte kan överklagas  är det denna som kommer att gälla i framtiden. Många oroliga röster har höjts och vi följer med spänning vad som sker i framtiden. Men för att man ska ändra på rättspraxis så krävs en förändring av nuvarande lagstiftning.

 

Tomas Tobiasson

 

 • Gratis frågeservice

  Frågeservice Bokföring

  Klicka på bilden och läs mer!

 • Vår adress

  Angamato Ekonomikonsult AB
  Orgnr. 5568671795
  Järnvägsgatan 27 B, 794 30 ORSA
  Tel 0770-33 99 25
  E-post info@angamato.se

 • Nyhetsbrev

  Registrering för att erhålla våra nyhetsbrev. Genom att registera dig för så erhåller du kostnadsfritt våra nyhetsbrev. Varje nyhetsbrev innhåller en länk som du enkelt kan avregistrera dig för framtida nyhetsbrev.