Home » Artiklar(alla) » Förslag till ny beskattning av utdelning för fåmansbolag.

Förslag till ny beskattning av utdelning för fåmansbolag

En statlig utredning har lagt fram ett förslag till ny beskattning av utdelning för fåmansbolag. Enligt direktivet som regeringen gett utredningen,  har den till syfte att öka beskattningen av utdelning från svenska fåmansföretag.

Förslag till ny beskattning av utdelning för fåmansbolag är tänkt att träda i kraft 1 januari 2018. Nu ska förslaget ut på remiss till olika myndigheter och intresseorganisationer. Sedan får vi se vad som händer. En utredning gällande framtida beskattning av fåmansföretagare har kommit med ett betänkande. Längst ned på sidan redogörs för vad själva utredningen föreslår i stora drag. För att undvika en massa byråkratspråk har vi valt att göra det lite mer begripligt för våra läsare.

Sammanfattning av förslaget.

Regel                                                                                                   Nuvarande regler                       förslag


Skattesats på lågbeskattat utrymme                                           20 %                                              25 %

 Schablon beräknad utdelning  förenklingsregeln                      163 075kr                                    103 775kr                                                                                      

Krav på eget löneuttag                                                                    569 280 kr                                   889 500kr

Beräkning av löneunderlag                                                            

Lönesumma upp till 474 400kr                                                       50%                                               10%

Lönesumma 474 401kr-3 558 000kr                                             50%                                               25%

Lönesumma från 3 558 001kr                                                         50%                                               50%

 

Kapitalandelskrav                                                                              4%                                                4%

 


För att visa vad föreslaget kan innebär för dig som företagare har vi valt att presentera fyra räkneexempel:


Exempel 1

Förutsättningar

Företagets löneunderlag uppgår till 500 000 kr.

Företagsledarens lön är 300 000kr.

Bolaget redovisar ett resultat efter skatt på 200.000kr

Skatteberäkning enligt nuvarande regler  

Då delägarens egna löneuttag inte överstiger kravet på eget löneuttag kan man inte använda sig av löneunderlagsberäkning utan enbart av den s.k. förenklingsregeln enligt schablon.

Beräkning                                                                nuvarande regler                       

Schablonberäkning                                               163 075kr                                                               

Skatt 20%                                                                -32 615kr                                    

Nettobehållning                                                    130 460kr

 

Skatteberäkning enligt föreslagna regler

Då delägarens egna löneuttag inte överstiger kravet på eget löneuttag kan man inte använda sig av löneunderlagsberäkning utan enbart av den s.k. förenklingsregeln enligt schablon.

 

Beräkning                                                                föreslagna regler

Schablonberäkning                                               103 775kr

Skatt 25%                                                                -25 944kr

Nettobehållning                                                    77 831kr

 

Försämrad netto */                                              52 629kr

*/ Minskat lågbeskattat utdelningsutrymme från företaget med 59.300kr.

 


Exempel 2

Förutsättningar

Företagets löneunderlag uppgår till 1 000 000 kr.

Företagsledarens lön är 570 000kr.

Bolaget redovisar ett resultat efter skatt på 200.000kr

Skatteberäkning enligt nuvarande regler

Då delägarens egna löneuttag inte överstiger kravet på eget löneuttag kan man inte använda sig av löneunderlagsberäkning utan enbart av den s.k. förenklingsregeln enligt schablon.

Löneunderlagsberäkning

Belopp 1 000 000kr                                               50 % av 1 000 000kr                  500 000kr

 

Beräkning                                                                nuvarande regler

Löneunderlag 500 000kr                                      200 000kr

Skatt 20%                                                                – 40 000kr

Nettobehållning                                                    160 000kr

 

Skatteberäkning enligt föreslagna regler

 

Då delägarens egna löneuttag inte överstiger kravet på eget löneuttag kan man ej använda sig av löneunderlagsberäkning utan enbart av den s.k. förenklingsregeln enligt schablon.

 

Schablonberäkning                                               103 775kr

Skatt 25%                                                                -25 944kr

Nettobehållning                                                    77 831kr

 

Försämrad netto */                                              82 169kr

*/ Minskat lågbeskattat utdelningsutrymme från företaget med 96 225kr.

 


Exempel 3

Förutsättningar

Företagets löneunderlag uppgår till 3 000 000 kr.

Företagsledarens lön är 890 000kr.

Bolaget redovisar ett resultat efter skatt på 1 500 000kr

Skatteberäkning enligt nuvarande regler

Då delägarens egna löneuttag inte överstiger kravet på eget löneuttag kan man inte använda sig av löneunderlagsberäkning utan enbart av den s.k. förenklingsregeln enligt schablon.

Löneunderlagsberäkning

Belopp 3 000 000kr                                               50 % av 1 000 000kr                  1 500 000kr

 

Beräkning                                                                nuvarande regler

Löneunderlag 1 500 000kr                                   1 500 000kr

Skatt 20%                                                                -300 000kr

Nettobehållning                                                    1 200 000kr

 

 

Skatteberäkning enligt föreslagna regler

Beräkning av löneunderlag

Lön upp till 474 400 kr                                         10%                    47 400kr

Löner fr. 474 401kr – 1 500 000kr                      25%                    256 400kr

Löneunderlag                                                                                    303 800kr

 

 

Löneunderlag                                                         303 800kr

Skatt 25%                                                                -75 950kr

Nettobehållning                                                    227 850kr

 

Försämrad netto */                                              972 150kr

*/ Minskat lågbeskattat utdelningsutrymme från företaget med 1 191 200kr.

 


Exempel 4

Förutsättningar

Företagets löneunderlag uppgår till 30 000 000 kr.

Företagsledarens lön är 890 000kr.

Bolaget redovisar ett resultat efter skatt på 14 500 000kr

Skatteberäkning enligt nuvarande regler

Då delägarens egna löneuttag inte överstiger kravet på eget löneuttag kan man inte använda sig av löneunderlagsberäkning utan enbart av den s.k. förenklingsregeln enligt schablon.

Löneunderlagsberäkning

Belopp 30 000 000kr                                             50 % av 1 000 000kr                  15 000 000kr

 

Beräkning                                                                nuvarande regler

Löneunderlag 30 000 000kr                                14 500 000kr

Skatt 20%                                                                -2 900 000kr

Nettobehållning                                                    11 600 000kr

 

Skatteberäkning enligt föreslagna regler

Beräkning av löneunderlag

Lön upp till 474 400 kr                                         10%                    47 400kr

Löner fr. 474 401kr – 1 500 000kr                      25%                    256 400kr

Löner fr. 1 500 000- 30 000 000kr                     50%                  14 250 000kr

S:a                        14 553 800 kr

 

 

Löneunderlag:                                                                                    14 553 800 kr

 

 

Utdelning                                                                14 500 000kr

Skatt 25%                                                                -3 625 000kr

Nettobehållning                                                    10 875 000kr

 

Försämrad netto */                                              2 542 800kr

*/ Minskat lågbeskattat utdelningsutrymme från företaget med 53 800kr.


Slutsatser och kommentarer från oss.

Förslag till ny beskattning av utdelning för fåmansbolag innebär en kraftig skattehöjning av utdelningar för fåmansbolag.

Det är ännu så länge enbart ett förslag och det har kommit kraftig kritik från bl.a. Skatteverket, företagarna m.fl.

Vi tror att förslaget kommer att skapa fortsatt debatt och att förändringar i förslaget säkert kommer.

Vi kommer att återkomma med fler artiklar om: Förslag till ny beskattning av utdelning för fåmansbolag. Vi tror nämligen inte att sista ordet är sagt ännu. Fortsättning följer alltså.

Läs hela utredningen  genom att klicka här Förslag till ny beskattning av utdelning för fåmansbolag

 

 

 

 

 

 

 • Gratis frågeservice

  Frågeservice Bokföring

  Klicka på bilden och läs mer!

 • Vår adress

  Angamato Ekonomikonsult AB
  Orgnr. 5568671795
  Järnvägsgatan 27 B, 794 30 ORSA
  Tel 0770-33 99 25
  E-post info@angamato.se

 • Nyhetsbrev

  Registrering för att erhålla våra nyhetsbrev. Genom att registera dig för så erhåller du kostnadsfritt våra nyhetsbrev. Varje nyhetsbrev innhåller en länk som du enkelt kan avregistrera dig för framtida nyhetsbrev.