Home » Archive by category "Skatter"

Auktoriserad Redovisningskonsult ?

Auktoriserad Redovisningskonsult ? Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult är viktigt för många företagare och det kan man ju förstå.  Personer som valt att skaffa sig en gedigen utbildning  är bra för hela branschen. Det finns många lycksökare inom branschen och att vara redovisningskonsult kräver lite...

Läs mer»

Styrelsearvode till eget bolag går ej att fakturera.

Styrelsearvode till eget bolag går ej att fakturera

Styrelsearvode till eget bolag går ej att fakturera.   Högsta Förvaltningsdomstolen har i en dom 2017-06-20 fastslagit att styrelsearvode i eget bolag ej kan faktureras från ett annat företag. Denna fråga har länge varit osäker och har nu prövats. Skatteverket har drivit en skatteprocess och...

Läs mer»

Förslag till ny beskattning av utdelning för fåmansbolag.

Styrelsearvode till eget bolag går ej att fakturera

En statlig utredning har lagt fram ett förslag till ny beskattning av utdelning för fåmansbolag. Enligt direktivet som regeringen gett utredningen,  har den till syfte att öka beskattningen av utdelning från svenska fåmansföretag. Förslag till ny beskattning av utdelning för fåmansbolag är tänkt att träda i...

Läs mer»

Åtgärder mot skattefusk.

Åtgärder mot skattefusk. Finansdepartementet föreslår åtgärder för att minska skattefusk och skatteundandragande. I Sverige har vi ett skattesystem som förutsätter att alla ska göra rätt för sig enligt den lagstiftning som fastställts av vår riksdag. Regeringens målsättning är att vår skattelagstiftning ska vara så enkel...

Läs mer»

Ändrade regler för uppskov med skatt vid husförsäljning.

Ändrade regler för uppskov med skatt vid husförsäljning. Ändrade regler för uppskov med skatt vid husförsäljning. Regeringen har föreslagit ändrade regler för uppskov med beskattning av vinst vid försäljning av privatbostäder. Slopat takbelopp för uppskov med beskattning. De nuvarande reglerna har ett takbelopp på uppskov...

Läs mer»