Angamato Ekonomikonsult den lilla byrån som kan utföra stordåd tillsammans med dig. Telefon 0770-33 99 25 E-post info@angamato.se
Home » Artiklar(alla) » Åtgärder mot skattefusk.

Åtgärder mot skattefusk.

Finansdepartementet föreslår åtgärder för att minska skattefusk och skatteundandragande.

I Sverige har vi ett skattesystem som förutsätter att alla ska göra rätt för sig enligt den lagstiftning som fastställts av vår riksdag. Regeringens målsättning är att vår skattelagstiftning ska vara så enkel att det är lätt att göra rätt. Besvärliga och komplicerade regler bidrar till att det uppkommer gråzoner som möjliggör skatteundandraganden.

Enligt beräkningar går OECD-länderna miste om mellan 100 och 240 miljarder dollar, varje år genom skatteundandraganden.

 

Regeringen har meddelat att åtgärder mot penningtvätt, skatteflykt och skatte-undandraganden ska prioriteras.

Följande åtgärder föreslås:

 • Införande av personalliggare inom flera branscher.
 • Förändra reglerna för att undvika momsbedrägerier av olika slag.
 • Förändra beräkningen av skattetillägg som tas ut vid felaktig momsberäkning.
 • Se över möjligheterna att införa informationsplikt av olika skatteupplägg för den som är yrkesverksam inom skatterådgivning.
 • Skatteverket ska få ytterligare resurser för att motverka skattefusk.
 • Införa ett internationellt register om verkliga ägare bakom bolag.
 • Aktivt arbeta för att flera länder ska anslutas till det globala samarbetet gällande informationsutbyte inom skattefrågor (finns mellan 133 länder idag).
 • Skapa en lista över icke samarbetsvilliga länder i skattefrågor och införa motåtgärder mot dessa länder.
 • Utvecklingsländer ska få hjälp med att utveckla sin kapacitet inom skatteområdet.

Förslaget kan ses som en början, för att komma tillrätta med skattefusk. Frågan är bara vilka åtgärder som kommer härnäst. Det enda vi vet att är staten i framtiden kommer att ges ytterligare möjligheter att följa såväl privatpersoner som företag. Detta möjliggörs genom att allt mer digitaliseras i vårt moderna samhälle. Arbetet kommer att fortsätta oavsett vilket politiskt parti som har regeringsmakten. Enda sättet att sova gott om natten är att följa de regler som finns inom skatteområdet.

 • Vår adress

  Angamato Ekonomikonsult AB
  Orgnr. 5568671795
  Järnvägsgatan 27 B, 794 30 ORSA
  Tel 0770-33 99 25
  E-post info@angamato.se