Affärsjuridik från Angamato

Affärsjuridik från Angamato

Affärsjuridik från Angamato

Angamato ger prestigelös  rådgivning inom Affärsjuridik med fantastiska resultat. Vi förklarar processer för dig på ett sätt du förstår, oavsett tidigare kunskap. Begrepp som ställ-företrädaransvar och underhandsackord översätter vi till ren svenska. I vårt nätverk ingår ett flertal juridiska experter med andra specialiseringar än våra egna. Vi ser till att våra klienter alltid har rätt företrädare vid sin sida. Om vi inte behärskar ett rättsligt område till fullo föreslår vi en passande jurist.

Obestånds och konkursrätt

Vi har även bred kompetens kring Obeståndsrätt och konkursrätt och hjälper företaget genom eventuell betalnings bekymmer(obeståndsrätt) eller genom en stundande konkurs. Vid våra arbetsmetoder så tillvara tar vi alla lagliga möjligheter att undvika framtida bekymmer. Vi tar även hänsyn till framtida konsekvenser för styrelse och ägare i de företag som av en eller annan anledning fått problem.

Skatterätt

Skatterätten är en central del i lagboken och samhället. Däri ryms alla frågor rörande skatter, både för privatpersoner och för företag. Vi ser till att du inte betalar mer än du ska. Det finns många fällor att hamna i när det gäller skatterätt. Allt är inte så självklart som det ser ut. Ett gott råd är att ta hjälp i så god tid som möjligt, helst före Skatteverket börja ställa frågor. På så sätt kan du spara mycket pengar.

Tvistemål

Tvistemål handlar ofta om pengar, konsumenttvister och bråk i familjen. Ta hjälp så fort det går. På det viset slipper du en mer infekterad konflikt, kanske kan en tidsödande och dyr domstolsprocess undvikas. I åtskilliga fall kan parterna enas med hjälp av medling från en utomstående. Vi kan både företräd den som vill ha betalt för en skuld eller den som skall betala en skuld.

Kontakta oss!

Bland våra kunder finns ett flertal småföretag. När du startar en ny firma bjuder vi på en timmes kostnadsfri konsultation inom affärsjuridik. Juridisk rådgivning behöver inte kosta skjortan och det är nästan alltid billigare att fråga först om det är något man funderar över. Ring oss för mer information på telefonnummer 0770-33 99 25!